Sertifikaatti voimassa 23.4.2025 asti

Kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti voimassa 23.4.2025 asti

Oulun kaupunki, Rajakylän hoivan Severinkoti

Sertifikaatti myönnetty 6.5.2019

Sertifikaatti uusittu 23.4.2022

Rajakylän hoivan Severinkoti on ensimmäinen Oulun kaupungin yksikkö, jolle luovutettiin kinestetiikan laatusertifikaatti 6.5.2019. Severinkoti tarjoaa pitkäaikaista, ympärivuorokautista asumista ja hoitoa 30 asukkaalle. Severinkodissa hoidetaan vaativaa hoitoa tarvitsevia asiakkaita, joiden hoitoa ei voida muualla turvallisesti järjestää. Asukkailla on yleensä monia sairauksia, ja he tarvitsevat päivittäisissä toimissaan hoitajan apua sekä sairaanhoitoa.

Syksyllä 2017 Severinkodissa aloitettiin moniammatillisesti suunnitelmallinen Hyvää elämää Severinkodissa -projekti, joka pohjautuu kinestetiikan toimintamallin kehittämiseen yhteistyössä fysioterapeutti Anne Pasasen kanssa, joka silloin oli kinestetiikan tutor ja myöhemmin valmistui kinestetiikan kouluttajaksi.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty kaksi omahoitajaa, jotka vastaavat yksilöllisestä hoidon suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin. Severinkodin hoitajat ovat sitoutuneet kehittämään työtä laatukriteerien pohjalta ja etsimään uusia toimintatapoja asukkaiden hyväksi. Severinkodin henkilökunnan työtä ohjaavia arvoja ovat voimavaralähtöisyys, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, mielekäs arki, osallisuus, turvallisuus, arvokkuus, hyvä elämä ja hyvä kuolema.

Jokainen työntekijä on sitoutunut työskentelemään yhdessä määriteltyjen arvojen ja toimintatapojen pohjalta.

LAATUSERTIFIKAATTI