• LIITY JÄSENEKSI •

LIITY JÄSENEKSI

Tervetuloa Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n jäseneksi

Tervetuloa Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n jäseneksi


Kinestetiikka tukee hoitotyötä muun muassa vanhus- ja vammaispalveluissa sekä teho-osastoilla. Se auttaa potilaiden ja asiakkaiden toipumisessa, liikkumisessa, omatoimisuudessa ja heidän jokapäiväisen elämänsä hallinnassa. Kinestetiikan avulla voidaan myös helpottaa hoitohenkilökunnan fyysistä ja psyykkistä taakkaa.

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää kinestetiikan käyttöä ja tuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä.

Tervetuloa Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n jäseneksi


Kinestetiikka tukee hoitotyötä muun muassa vanhus- ja vammaispalveluissa sekä teho-osastoilla. Se auttaa potilaiden ja asiakkaiden toipumisessa, liikkumisessa, omatoimisuudessa ja heidän jokapäiväisen elämänsä hallinnassa. Kinestetiikan avulla voidaan myös helpottaa hoitohenkilökunnan fyysistä ja psyykkistä taakkaa.

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää kinestetiikan käyttöä ja tuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä.

Kun liityt yhdistyksen jäseneksi, autat meitä kehittämään toimintaamme.

Jäsenyytesi on tärkeä kannanotto laadukkaan hoito- ja terapiatyön sekä hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten hyvän elämän puolesta. Jäsenenä annat arvokkaan tukesi yhdistyksen toiminnalle.

Yhdistyksemme

  • järjestää opintopäiviä ja koulutustilaisuuksia
  • on esillä erilaisissa valtakunnallisissa seminaareissa ja messuilla
  • luo ja ylläpitää yhteistyötä järjestöihin, jotka tukevat sen toimintaa
  • pitää yllä yhdistyksen verkkosivustoa
  • kehittää asentohoitomateriaalia, jonka avulla voidaan tukea liikkumista ja muita toimintoja.

Jäsenyytesi on tärkeä kannanotto laadukkaan hoito- ja terapiatyön sekä hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten hyvän elämän puolesta. Jäsenenä annat arvokkaan tukesi yhdistyksen toiminnalle.

Yhdistyksemme

  • järjestää muun muassa opintopäiviä ja koulutustilaisuuksia
  • on esillä erilaisissa valtakunnallisissa seminaareissa ja messuilla
  • luo ja ylläpitää yhteistyötä tätä toimintaa tukeviin järjestöihin
  • pitää yllä yhdistyksen kotisivua
  • kehittää liikkumista ja toimintoja mahdollistavan asentohoidon toteutusta tukevaa materiaalia.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN ON HELPPOA.

Jäsenmaksu on vuonna 2024 henkilöjäseniltä 30 € ja yhteisöjäseniltä 250 €. Jäsenmaksu maksetaan yhdistykseen liityttäessä ja sen jälkeen kalenterivuosittain helmi-maaliskuun aikoihin.

Jäsenenä tuet kinestetiikan edistämistä ja tuntemusta.

Täytä jäsenhakemus tästä: