Kinaesthetics (suomalaisessa käytännössä ”Kinestetiikka”) on amerikkalaisten käyttäytymistieteilijöiden Dr. Lenny Maiettan ja Dr. Frank Hatchin yhdessä sveitsiläisten ja saksalaisten hoitotyöntekijöiden kanssa kehittämä…

”voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten
liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, vaikuttavaan
 koskettamiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä
näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle” toteutettu 1990 luvun alusta.
Suomessa, Itävallassa ja Italiassa koulutus on alkanut 1990-luvun puolivälissä.”

Kinestetiikka ei ole tietty terapiamuoto vaan perustavanlaatuinen ymmärrys ihmisen toimintoihin liittyvistä tekijöistä. Kinestetiikan tuottaman tiedon tavoitteena on tukea ihmisen perustoimintojen suorittamista siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee osallistumaan aktiivisesti elämäänsä huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikassa keskeistä on kommunikonti liikkeen ja koskettamisen avulla. Ihmisen liikkuminen ei tapahdu sattumalta vaan se on selkeästi strukturoitavissa, muutettavissa ja opittavissa. Kinestetiikan periaatteet ovat integroitavissa kaikkiin hoidollisiin toimintoihin.

TtT Virpi Hantikainen toi Kinestetiikan Suomeen Sveitsistä vuonna 1997.

 

Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita ja maksaa itsensä takaisin.

 

Kinestetiikan tavoite

 • tukea ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan
 • edistää terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden tieto-taitoa luonnollisesta liikkumisesta, sen merkityksestä olemassaololle, oman kehon ja ympäristön hahmottamiselle sekä päivittäiselle toiminnalle
 • mahdollistaa niin avustettavan kuin avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen avustamistilanteissa, ylläpitää ja edistää toimintakykyä sekä kuntoutumista
 •  vähentää avustajien fyysistä ja psyykkistä kuormitusta
 • lisätä luovuutta ja työn mielekkyyttä

Kinestetiikassa lähdemme liikkeelle seuraavista perusoletuksista

 • ihminen on elävä, liikkuva, tunteva ja oppiva olento, jota tulee tukea ja avustaa tästä lähtökohdasta käsin
 • ihminen ei terveydenhuollon potilaaksi/asiakkaaksi tullessaan muutu elottomaksi materiaaliksi, jota siirretään/nostetaan/käännetään paikasta toiseen
 • Kinestetiikassa puhumme potilaan/asiakkaan tukemisesta ja avustamisesta hänen omassa liikkumisessaan ja toiminnoissaan, emme potilassiirroista (passiivinen)
Kinestetiikka mahdollistaa
 • avustettavan ja avustajan resurssien ihanteellisen hyödyntämisen
 • yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen tukemisessa
 • avustettavan aktiivisen osallistumisen, toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen
 • avustajan fyysisen kuormittavuuden vähenemisen
 • luovuuden lisääntymisen avustustilanteissa
 • työn mielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen