• KINESTETIIKAN KEHITTYMINEN •

KINESTETIIKAN KEHITTYMINEN

Kinaesthetics

Kinaesthetics

Suomessa käytössä ”kinestetiikka”
on amerikkalaisten käyttäytymistieteilijöiden Dr. Lenny Maiettan ja Dr. Frank Hatchin yhdessä sveitsiläisten ja saksalaisten hoitotyöntekijöidenkanssa kehittämä


”voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, vaikuttavaan koskettamiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle ja jota on toteutettu 1990-luvun alusta. Suomessa, Itävallassa ja Italiassa koulutus on alkanut 1990-luvun puolivälissä.”

Kinaesthetics

Kinaesthetics

Suomessa käytössä ”kinestetiikka”
on amerikkalaisten käyttäytymistieteilijöiden Dr. Lenny Maiettan ja Dr. Frank Hatchin yhdessä sveitsiläisten ja saksalaisten hoitotyöntekijöidenkanssa kehittämä


”voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, vaikuttavaan koskettamiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle ja jota on toteutettu 1990-luvun alusta. Suomessa, Itävallassa ja Italiassa koulutus on alkanut 1990-luvun puolivälissä.”

Kinaesthetics

Suomessa käytössä ”kinestetiikka”
on amerikkalaisten käyttäytymistieteilijöiden Dr. Lenny Maiettan ja Dr. Frank Hatchin yhdessä sveitsiläisten ja saksalaisten hoitotyöntekijöidenkanssa kehittämä


”voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, vaikuttavaan koskettamiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle ja jota on toteutettu 1990-luvun alusta. Suomessa, Itävallassa ja Italiassa koulutus on alkanut 1990-luvun puolivälissä.”


Kinestetiikka ei ole tietty terapiamuoto vaan perustavanlaatuinen ymmärrys ihmisen toimintoihin liittyvistä tekijöistä.

Kinestetiikka ei oletietty terapiamuoto vaan perustavan-laatuinen ymmärrys ihmisen toimintoihin liittyvistä tekijöistä.

Kinestetiikan tuottaman tiedon tavoitteena on tukea ihmisen perustoimintojen suorittamista siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee osallistumaan aktiivisesti elämäänsä huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikassa keskeistä on kommunikonti liikkeen ja koskettamisen avulla. Ihmisen liikkuminen ei tapahdu sattumalta, vaan se on selkeästi strukturoitavissa, muutettavissa ja opittavissa. Kinestetiikan periaatteet ovat integroitavissa kaikkiin hoidollisiin toimintoihin.

TtT Virpi Hantikainen toi kinestetiikan Suomeen Sveitsistä vuonna 1997.

Kinestetiikka ei ole tietty terapiamuoto vaan perustavan- laatuinen ymmärrys ihmisen toimintoihin liittyvistä tekijöistä.

Kinestetiikan tuottaman tiedon tavoitteena on tukea ihmisen perustoimintojen suorittamista siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee osallistumaan aktiivisesti elämäänsä huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikassa keskeistä on kommunikonti liikkeen ja koskettamisen avulla. Ihmisen liikkuminen ei tapahdu sattumalta, vaan se on selkeästi strukturoitavissa, muutettavissa ja opittavissa. Kinestetiikan periaatteet ovat integroitavissa kaikkiin hoidollisiin toimintoihin.

TtT Virpi Hantikainen toi kinestetiikan Suomeen Sveitsistä vuonna 1997.


Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeisiin ja maksaa itsensä takaisin.

Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeisiin ja maksaa itsensä takaisin.


Kinestetiikantavoitteita

  • tukea ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan
  • edistää terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden tietotaitoa luonnollisesta liikkumisesta, sen merkityksestä olemassaololle, oman kehon ja ympäristön hahmottamiselle sekä päivittäiselle toiminnalle
  • mahdollistaa niin avustettavan kuin avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen avustamistilanteissa
  • ylläpitää ja edistää toimintakykyä sekä kuntoutumista
  • vähentää avustajien fyysistä ja psyykkistä kuormitusta
  • lisätä luovuutta ja työn mielekkyyttä

Kinestetiikassa lähdemme liikkeelle seuraavista perusoletuksista

  • ihminen on elävä, liikkuva, tunteva ja oppiva olento, jota tulee tukea ja avustaa tästä lähtökohdasta käsin
  • ihminen ei terveydenhuollon potilaaksi tai asiakkaaksi tullessaan muutu elottomaksi materiaaliksi, jota siirretään, nostetaan ja käännetään paikasta toiseen
  • puhumme potilaan ja asiakkaan tukemisesta ja avustamisesta hänen omassa liikkumisessaan ja toiminnoissaan, emme potilassiirrosta (joka on passiivinen ilmaus)

Kinestetiikka mahdollistaa


avustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen

yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa

avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen

avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisenavustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen

yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa

avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen

avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen• avustettavan fyysisen kuormittavuuden vähentämisen

• luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa

• työn mielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen• avustettavan fyysisen kuormittavuuden vähentämisen

• luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa

• työn mielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen