• KINESTETIIKAN OPPIMISJATKUMO •

KINESTETIIKAN
OPPIMISJATKUMO

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset


OPPIMISJATKUMO

Erityiskurssit

•  Liikkumista ja toimintoja tukeva asentohoitokurssi 1 päivä
•  Kinestetiikka tehohoitopotilaan hoitotyössä peruskurssi 4 päivää
•  Omaishoitaja- ja perhekurssit 1-2 päivää
•  Esimiehille suunnattu koulutus kinestetiikan juurruttamisen tukemiseksi 1 päivä


Kinestetiikan perus- ja syventäviä kursseja saavat pitää ainoastaan yhdistyksen valtuuttamat kouluttajat, jotka löytyvät kouluttajien yhteystiedoista.