Suomen Kinestetiikkayhdistyksen apurahojen hakeminen

Suomen Kinestetiikkayhdistys jakaa jäsenilleen tutkimusapurahoja tukeakseen kinestetiikan toimintamallia edistävää tutkimustyötä. Apurahoja jaetaan vuosittain budjetoiduissa rajoissa. Apuraha on henkilökohtainen.

Apurahaa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka lähetetään liitteineen yhdistyksen toimistoon sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi

Kun yhdistys on vastaanottanut hakemuksen, hakijalle lähetetään kutsu, jolla hän pääsee allekirjoittamaan hakemuksensa sähköisesti.

Ohjesääntö tutkimusapurahoista

  1. Suomen Kinestetiikkayhdistyksen tutkimusapurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti kinestetiikan toimintamallia edistävää tutkimustyötä.
  2. Yhdistyksen talousarvioon tulee vuosittain merkitä tarkoitukseen varattava määräraha.
  3. Tutkimusapurahojen lukumäärästä ja kunkin apurahan suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus talousarvion puitteissa.
  4. Tutkimusapurahaa anotaan yhdistyksen hallitukselta perustellulla anomuksella, jossa selkeästi kuvataan tutkimuksen päämäärät sekä menetelmät, joilla päämäärät aiotaan saavuttaa. Anomuksen liitteinä tulee olla tutkimussuunnitelma, lyhyt tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta, kuvaus tutkimuksen nykyvaiheesta sekä muu rahoitussuunnitelma. Haettavan apurahan käyttötarkoitus tulee kuvata yksiselitteisesti. Hakijan tulee allekirjoittaa anomus sähköisesti.
  5. Hakemuksessa tulee mainita yhdistyksen hakijalle aiemmin myöntämät tutkimusapurahat sekä niiden myöntämisajankohta.
  6. Myönnetyt apurahat on käytettävä anottuun tarkoitukseen. Käyttämättömät apurahat on palautettava.
  7. Tutkimusapurahan käytöstä ja saaduista tuloksista tulee esittää yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys tutkimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mahdollisten julkaisujen täydelliset kirjallisuusviitteet tulee sisällyttää selvitykseen. Tutkimusapuraha on käytettävä myöntämispäivästä kolmen (3) vuoden kuluessa. Hallitus voi hakemuksesta myöntää jatkoaikaa tutkimusrahan käytölle.
  8. Tutkimusjulkaisuissa tulee mainita Suomen Kinestetiikkayhdistys tutkimuksen rahoittajana. Englanninkielisessä tekstissä yhdistyksestä käytetään nimeä the Finnish Society of Kinaesthetics.

Seinäjoki, 13.9.2019
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n hallitus

Tallenna hakemus ennen täyttöä omalle koneellesi.
Avaa hakemus Acrobat Readerissa, täytä, tallenna ja lähetä.

Lataa hakemuslomake

Kysymyksiä apurahasta?

Ota yhteyttä:

Virpi Hantikainen, TtT, dosentti
virpi.hantikainenkinestetiikka.fi

Ongelmia hakemuksen lähettämisessä?

Ota yhteyttä:

toimistokinestetiikka.fi