• YHTEISTYÖKUMPPANIT •

YHTEISTYÖ-KUMPPANIT

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kummit

SuomenKinestetiikka-yhdistyksenkummitJari Pirhonen

Jari Pirhonen on tutkija ja sosiaaligerontologian dosentti (Helsingin yliopisto), jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat hyvä elämä vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa ja hyvinvointi vanhuudessa ylipäätään. Jarin uusin tutkimushanke käsittelee vaikeasti muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaihetta hoivakodeissa. Kipinän gerontologiseen tutkimukseen sytytti Jarin kohdalla työskentely lähihoitajana useissa hoivakodeissa.

Tutkijan työnsä ohella Jari toimii puheenjohtajana Arvokas vanhuus ARVA ry:ssä. Jari on myös suosittu puhuja, jonka luennoille on osallistunut jo yli kahdeksan tuhatta ihmistä akateemisen maailman ulkopuolella.

Jari Pirhonen

Jari Pirhonen on tutkija ja sosiaaligerontologian dosentti (Helsingin yliopisto), jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat hyvä elämä vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa ja hyvinvointi vanhuudessa ylipäätään. Jarin uusin tutkimushanke käsittelee vaikeasti muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaihetta hoivakodeissa. Kipinän gerontologiseen tutkimukseen sytytti Jarin kohdalla työskentely lähihoitajana useissa hoivakodeissa.

Tutkijan työnsä ohella Jari toimii puheenjohtajana Arvokas vanhuus ARVA ry:ssä. Jari on myös suosittu puhuja, jonka luennoille on osallistunut jo yli kahdeksan tuhatta ihmistä akateemisen maailman ulkopuolella.


Merja Mäkisalo-Ropponen

Merja Mäkisalo-Ropponen valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991 (terveystieteiden maisteri). Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon hän suoritti 1993. Hänestä tuli terveydenhuollon lisensiaatti vuonna 1995, ja hän väitteli terveystieteiden tohtoriksi vuonna 1998. Vuonna 2003 hän opiskeli draamakouluttajaksi. Merja Mäkisalo-Ropponen uskoo, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan.

Merja Mäkisalo-Ropponen on työskennellyt muun muassa erikoissairaanhoitajana ja osastonhoitajana Pohjois-Karjalan keskussairaalassa sekä terveydenhuollon opettajana ja yliopettajana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Vuosina 2011–2023 hän toimi kansanedustajana. Ennen eduskuntaan tuloaan hän työskenteli kymmenen vuoden ajan työyhteisökouluttajana ja -valmentajana.

Merja Mäkisalo-Ropponen toimi vuosina 2011–2021 Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Miina Sillanpään Säätiön hallituksessa vuosina 2015–2024, joista kolme viimeisintä vuotta hallituksen puheenjohtajana. Hän on lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja. Hän on kirjoittanut kahdeksan kirjaa, joista tuorein on vuonna 2016 ilmestynyt Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Lisäksi hän on kirjoittanut satoja kirjoituksia, blogeja ja artikkeleita eri lehtiin ja julkaisuihin.


"Elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan."


Merja Mäkisalo-Ropponen

Merja Mäkisalo-Ropponen on kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Hän on tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen ja sivistysvaliokunnan varajäsen.

Merja Mäkisalo-Ropponen valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991 (terveystieteiden maisteri). Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon hän suoritti 1993. Hänestä tuli terveydenhuollon lisensiaatti vuonna 1995, ja hän väitteli terveystieteiden tohtoriksi vuonna 1998. Vuonna 2003 hän opiskeli draamakouluttajaksi. Merja Mäkisalo-Ropponen uskoo, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan.

Merja Mäkisalo-Ropponen on työskennellyt muun muassa erikoissairaanhoitajana ja osastonhoitajana Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja terveydenhuollon opettajana ja yliopettajana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Ennen eduskuntaan tuloaan hän työskenteli kymmenen vuoden ajan työyhteisökouluttajana.

Merja Mäkisalo-Ropponen on Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen, Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen sekä Miina Sillanpään Säätiön hallituksen jäsen. Hän on lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.

Hän on kirjoittanut kahdeksan kirjaa, joista tuorein on vuonna 2016 ilmestynyt Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria.


Muut yhteistyökumppanit

Suomen Kinestetiikkayhdistys solmi kumppanuussopimuksen koulutuskuntayhtymä OSAOn kanssa 2023.

Kumppanuussopimus vastaa työelämästä tulleeseen tarpeeseen kehittää OSAOn henkilökunnan kinestetiikan osaamista ja sitä kautta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista. Lue lisää!


Suomen Kinestetiikkayhdistys solmi strategisen kumppanuussopimuksen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun kanssa 2022.

Sataedu tarjoaa ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa vahvistavaa jatko- ja lisäkoulutusta Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Nakkilassa, Parkanossa, Raumalla ja Ulvilassa. Kinestetiikka on keskeistä Sataedun sotealan opetuksessa. Suomen Kinestetiikkayhdistyksen ja Sataedun yhteistyö on merkittävä kinestetiikan ja hoitoalan koulutuksen edistämisen kannalta. Lue lisää!


Suomen Kinestetiikkayhdistys ja Savon ammattiopisto Sakky solmivat strategisen kumppanuussopimuksen 2021.

Yhteistyökumppanukset haluavat olla aktiivisia yhteiskuntavaikuttajia ja kehittää toiminnallaan sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden ja työelämän osaamista. Yhteistyö on merkittävä kinestetiikan® ja koulutuksen edistämisen kannalta. Lue lisää!


Suomen Kinestetiikkayhdistys ja E. Ahlström solmivat yhteistyön maaliskuussa 2021.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristön merkityksestä avustettavassa tilanteessa, erityisesti syömistilanteessa. Omaehtoisen syömisen tukeminen onnistuu oikeanlaisilla astioilla ja lisäksi liikkeen avulla: anna avustettavan tuntea oman kätensä liikkeen kautta, milloin ruoka on tulossa suuhun.


Suomen Kinestetiikkayhdistys ja Suomen Diakoniaopisto SDO solmivat strategisen kumppanuussopimuksen 18.11.2020.

Yhteistyön tavoitteena on muun muassa
• edistää kinestetiikan toimintamallin soveltamista valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan toisen asteen koulutukseen
• mahdollistaa opettajien pätevyys kinestetiikan toimintamallin mukaiseen opetukseen
• kehittää kansainvälistä kinestetiikkaan liittyvää opiskelijavaihtoa.

Molemmat toimijat myös pyrkivät lisäämään hoitoalan uskallusta tarttua rohkeasti ja voimavaralähtöisesti ihmisen mahdollisuuksiin.


Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ja Suomen Terveysmaailma Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen liikkumista ja toimintoja tukevien tuotteiden valmistuksesta ja myynnistä syyskuussa 2020.

Tuotesuunnittelun tavoitteet ja sisällön määrittelee Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ja tuotteiden valmistuksesta vastaa Suomen Terveysmaailma Oy.


GeroNursing Centre (GNC) eli Oulun yliopiston ikääntyneiden kuntotumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry aloittivat yhteistyön keväällä 2020.

Yhteistyön kulmakivenä on molempien toimijoiden halu edistää ihmis- ja voimavaralähtöistä kuntoutumista edistävää hoitotyötä, jolla tavoitellaan elämänlaatua ja työhyvinvointia. Yhdistyksen ja tutkimus- ja osaamiskeskuksen yhteistyöllä haetaan vahvaa tieteellistä näyttöä asiakkaiden ja hoitotyön hyväksi.


Suomen Geronomiliitto ry ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyöstä ja yhteisöjäsenyydestä 2019. Geronomiliitto on geronomien  asialla edistäen heidän tunnettavuuttaan, tukea  ammatillista osaamista, lisätä yhteistyötä geronomien ja eri  toimijoiden välillä sekä toimia vanhuspalvelujen puolesta puhujana.


Suomen Kinestetiikkayhdistys ja Gradia Jyväskylä ovat tehneet yhteistyötä syksystä 2015.

Gradia Jyväskylä on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaa, jossa järjestetään sekä ammatillista koulutusta että lukiokoulutusta vuosittain noin 21 000 opiskelijalle.

Yhteistyön tavoitteena on ollut tehdä suunnitelma, kuinka kinestetiikka voidaan sisällyttää sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Suunnitelmaa pilotoitiin vuosina 2018–2020. Raportti siitä valmistui keväällä 2020.


Suomen Kinestetiikkayhdistys on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen.

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.


Suomen Kinestetiikkayhdistys on Vanhustyön keskusliiton VTKL:n jäsen.

Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä parantaa heidän elinolojaan ja arjen turvallisuutta. Liitto edistää myös ikääntyvän väestön vanhuuteen varautumista.