• YHTEISTYÖKUMPPANIT •

YHTEISTYÖ-KUMPPANIT

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kummitJaakko Valvanne

Jaakko Valvanne on lääketieteen ja kirurgian tohtori. Hän on toiminut geriatrian professorina Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä. Lisäksi hän on toiminut kehittämisen asiantuntijana Tampereen kaupungin ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajayksikössä ja määräaikaisena osastonylilääkärinä TAYS:ssa. Ennen Tampereelle siirtymistään vuonna 2010 Valvanne toimi pitkään vanhusten palvelujen kehittämis- ja johtamistehtävissä Helsingissä ja Espoossa.

Jaakko Valvanne

Jaakko Valvanne on lääketieteen ja kirurgian tohtori. Hän on toiminut geriatrian professorina Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä. Lisäksi hän on toiminut kehittämisen asiantuntijana Tampereen kaupungin ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajayksikössä ja määräaikaisena osastonylilääkärinä TAYS:ssa. Ennen Tampereelle siirtymistä vuonna 2010 Valvanne toimi pitkään vanhusten palvelujen kehittämis- ja johtamistehtävissä Helsingissä ja Espoossa.


Merja Mäkisalo-Ropponen

Merja Mäkisalo-Ropponen on kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Hän on tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen ja sivistysvaliokunnan varajäsen.

Merja Mäkisalo-Ropponen valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991 (terveystieteiden maisteri). Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon hän suoritti 1993. Hänestä tuli terveydenhuollon lisensiaatti vuonna 1995, ja hän väitteli terveystieteiden tohtoriksi vuonna 1998. Vuonna 2003 hän opiskeli draamakouluttajaksi. Merja Mäkisalo-Ropponen uskoo, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan.

Merja Mäkisalo-Ropponen on työskennellyt muun muassa erikoissairaanhoitajana ja osastonhoitajana Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja terveydenhuollon opettajana ja yliopettajana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Ennen eduskuntaan tuloaan hän työskenteli kymmenen vuoden ajan työyhteisökouluttajana.

Merja Mäkisalo-Ropponen on Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen, Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen sekä Miina Sillanpään Säätiön hallituksen jäsen. Hän on lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.

Hän on kirjoittanut kahdeksan kirjaa, joista tuorein on vuonna 2016 ilmestynyt Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria.


"Elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan."


Merja Mäkisalo-Ropponen

Merja Mäkisalo-Ropponen on kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Hän on tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen ja sivistysvaliokunnan varajäsen.

Merja Mäkisalo-Ropponen valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991 (terveystieteiden maisteri). Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon hän suoritti 1993. Hänestä tuli terveydenhuollon lisensiaatti vuonna 1995, ja hän väitteli terveystieteiden tohtoriksi vuonna 1998. Vuonna 2003 hän opiskeli draamakouluttajaksi. Merja Mäkisalo-Ropponen uskoo, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan.

Merja Mäkisalo-Ropponen on työskennellyt muun muassa erikoissairaanhoitajana ja osastonhoitajana Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja terveydenhuollon opettajana ja yliopettajana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Ennen eduskuntaan tuloaan hän työskenteli kymmenen vuoden ajan työyhteisökouluttajana.

Merja Mäkisalo-Ropponen on Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen, Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen sekä Miina Sillanpään Säätiön hallituksen jäsen. Hän on lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.

Hän on kirjoittanut kahdeksan kirjaa, joista tuorein on vuonna 2016 ilmestynyt Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria.


Muut yhteistyökumppanit

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyöstä ja kumppanuudesta helmikuussa 2018.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen tuottaja ja kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi muun muassa tulkkipalveluja vammaispalvelulain perusteella, lastensuojelupalveluita lapsille, nuorille ja heidän lähiverkostoilleen sekä täydennyskoulutusta erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on edelläkävijä kinestetiikan toimintamallin kouluttamisessa ja hyödyntämisessä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä tukemisessa. Yhteistyön ja kumppanuuden tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kinestetiikan toimintamallia vammaispalveluissa henkilöstön johdonmukaisella kinestetiikan kouluttamisella, kehittämis- ja tutkimustiedon avulla sekä erilaisten viestintäkanavien kautta.


Suomen Fysiogeriatria Oy ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet koulutusyhteistyöstä aiheena Muistikuntoutus ja kinestetiikan periaatteet vuosille 2019–2020.

 


Suomen Geronomiliitto ry ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyöstä ja yhteisöjäsenyydestä 2019. Geronomiliitto on geronomien  asialla edistäen heidän tunnettavuuttaan, tukea  ammatillista osaamista, lisätä yhteistyötä geronomien ja eri  toimijoiden välillä sekä toimia vanhuspalvelujen puolesta puhujana.

 


GeroNursing Centre (GNC) eli Oulun yliopiston ikääntyneiden kuntotumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry aloittivat yhteistyön keväällä 2020.

Yhteistyön kulmakivenä on molempien toimijoiden halu edistää ihmis- ja voimavaralähtöistä kuntoutumista edistävää hoitotyötä, jolla tavoitellaan elämänlaatua ja työhyvinvointia. Yhdistyksen ja tutkimus- ja osaamiskeskuksen yhteistyöllä haetaan vahvaa tieteellistä näyttöä asiakkaiden ja hoitotyön hyväksi.