• TUTOREIDEN PROJEKTITYÖT •

TUTOREIDEN PROJEKTITYÖT

Kinestetiikan tutoreiden projektityöt

Kinestetiikan® tutor ohjaa ja tukee kinestetiikan periaatteiden
soveltamista käytännön tilanteissa potilas- ja asiakastyössä.
Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana,
motivoi työyhteisöä ja kehittää kinestetiikan tietotaitoa.
Hän ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa ja
pitää informaatiotilaisuuksia.


Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen,
jonka kesto on 40 tuntia lähiopetusta ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektisuunnitelmasta.


Tälle sivulle on koottu tutoreiden projektitöitä.

Kinestetiikan tutor vastaa itse projektityönsä julkaisusta.

Kinestetiikan tutoreiden projektityöt

Kinestetiikan® tutor ohjaa ja tukee kinestetiikan periaatteiden soveltamista käytännön tilanteissa potilas- ja asiakastyössä. Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana, motivoi työyhteisöä ja kehittää kinestetiikan tietotaitoa. Hän ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa ja pitää informaatiotilaisuuksia.


Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen, jonka kesto on 5 päivää, eli 40 tuntia, lähiopetusta ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä. Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektisuunnitelmasta.


Tälle sivulle on koottu tutoreiden projektitöitä.

Kinestetiikan tutor vastaa itse projektityönsä julkaisusta.

 • Johanna Finskas:
  Kinestetiikan merkitys hoitotyössä, kuvaileva kirjallisuuskatsaus
 • Kati Intala ja Jenni Kauppinen:
  Kinestetiikka toimintatapana Tiuravuoren palvelukeskuksessa
 • Marjut Isomäki ja Tanja Saksman:
  Kinestetiikan juurruttaminen Heseva-kotiin
 • Tuuli Järvi:
  Kinestetiikkaa kaikille – perehdyttämismateriaali uusille työntekijöille sekä opiskelijoille Roihuvuoren seniorikeskuksessa
 • Aini Kaltakari, Lotes Paaso ja Merja Piekkari:
  Saattohoidossa olevan asukkaan ja hänen omaisensa kohtaaminen ja vuorovaikutus heidän kanssaan kinestetiikan toimintamallin mukaisesti
 • Riikka Kinnunen:
  Sairaalaklovnivierailut tukemassa muistisairaan asukkaan kohtaamista ja kehonhahmottamista kinestetiikan avulla Hoitokoti Liito-oravassa
 • Maarit Lajunen-Giust:
  Kinestetiikan jalkauttaminen Laajasalon palvelutaloon
 • Jonna Launonen ja Piia Raittinen:
  Kinestetiikan laatuyksikkö, itsearvioinnin suunnitelma laatukriteereihin
 • Kirsi Myller-Pirinen:
  Kinestetiikka hoitajan antaman kuntoutuksen ja ylläpitohoidon käytännön sisällöissä sekä RAI-, NREHAB- ja HAAKU-mittareiden tunnusluvut hoitosuunnitelmista arvioituna -koulutus muistisairaiden tehostetun palveluasumisen hoivahenkilöstölle
 • Tiia Myllynen:
  Kinestetiikan jalkauttaminen omaan työyksikköön
 • Tuula Pulkkinen:
  Akuuttigeriatrisen potilaan kohtaaminen
 • Tuulikki Pulkkinen ja Jenni Väänänen:
  Kinestetiikan jalkauttaminen Kustaankartanon B-taloon
 • Mari Saukkonen:
  Kinestetiikan jalkauttaminen omaan työyksikköön: Myllypuro os. 3
 • Maria Suckcharoen:
  Kinestetiikka arviointi- ja kuntoutusosaston arjessa
 • Evelin Vlahopoulou:
  Kinee ineen ratkaisukeskeisesti. Tutortyöskentelyä vuonna 2019–2020.
 • Evelin Vlahopoulou:
  Voimavaralähtöinen toimintamalli työhyvinvointia edistävänä toimintatapana