• TUTOREIDEN PROJEKTITYÖT •

TUTOREIDEN PROJEKTITYÖT

Kinestetiikan tutoreiden projektityöt

Kinestetiikan® tutor ohjaa ja tukee kinestetiikan periaatteiden
soveltamista käytännön tilanteissa potilas- ja asiakastyössä.
Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana,
motivoi työyhteisöä ja kehittää kinestetiikan tietotaitoa.
Hän ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa ja
pitää informaatiotilaisuuksia.


Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen,
jonka kesto on 40 tuntia lähiopetusta ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektityöstä.


Tälle sivulle on koottu tutoreiden projektitöitä.

Tällä hetkellä useista töistä näkyvät vain otsikot, mutta
töiden raportteja julkaistaan sivustolla sitä mukaa, kun ne ovat saatavilla.

Luettavissa olevat raportit tunnistat helposti vaaleanvihreästä LUE PDF -napista.

Kinestetiikan tutoreiden projektityöt

Kinestetiikan® tutor ohjaa ja tukee kinestetiikan periaatteiden soveltamista käytännön tilanteissa potilas- ja asiakastyössä. Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana, motivoi työyhteisöä ja kehittää kinestetiikan tietotaitoa. Hän ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa ja pitää informaatiotilaisuuksia.


Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen, jonka kesto on 5 päivää, eli 40 tuntia, lähiopetusta ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä. Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektityöstä.


Tälle sivulle on koottu tutoreiden projektitöitä.

Tällä hetkellä töistä näkyvät vain otsikot, mutta töiden raportit julkaistaan sivustolla sitä mukaa, kun ne ovat saatavilla.

Tutorkoulutus Helsinki kevät 2022

 • Johanna Finskas:
  Kinestetiikan merkitys hoitotyössä, kuvaileva kirjallisuuskatsaus

 • Tuuli Järvi:
  Kinestetiikkaa kaikille – perehdyttämismateriaali uusille työntekijöille sekä opiskelijoille Roihuvuoren seniorikeskuksessa

Tutorkoulutus Tampere kevät 2020

 • Susanna Yli-Pekkala:
  Oivalla, toteuta kinestetiikkaa: huoneentaulut

 • Riikka Salminen ja Salla Nivala:
  Uuden työntekijän ja pitkäaikaisten sijaisten perehdyttäminen kinestetiikan perusteisiin

 • Heli Syväoja:
  Kinestetiikkatietoutta Kaarisillan väelle: Annetaan asiakkaiden loistaa!

 • Salla Jarkkola:
  Kinestetiikan toimintamallin jalkauttaminen Lyhtyyn: pilottiprojekti

 • Matti Haaparanta:
  Moi! Tue mua näin – video apuvälineenä elämänmuutoksessa

 • Marjo Väljä:
  Aidosti voimavaralähtöisen toimintatavan juurruttaminen työyhteisöön

 • Tiina Liljestrand:
  Förankring av kinestetik i den egna enheten

 • Janne Väyrynen:
  Lähiesimiehille suunnattu informaatiotilaisuus: Miten kertausta tai ohjausta olisi esimiesten näkökulmasta parasta järjestää

 • Anniina Lähdesmäki, Anu Sorvisto ja Sari Erkinheimo:
  Liikutathan mua – asiakkaan oman liikkumisen aktivoiminen liikeaistia kunnioittaen
  (luodaan teemojen ja tehtävien kautta kinestetiikan oppimisympäristö Moodleen)

 • Johanna Siitonen ja Kadri Pugatsev:
  Yhteistyötä yli rajojen – kinestetiikan ensiaskeleet Virossa

Tutorkoulutus Helsinki syksy 2019

 • Evelin Vlahopoulou:
  Kinee ineen ratkaisukeskeisesti. Tutortyöskentelyä vuonna 2019–2020.
 • Evelin Vlahopoulou:
  Voimavaralähtöinen toimintamalli työhyvinvointia edistävänä toimintatapana

 • Tuulikki Pulkkinen ja Jenni Väänänen:
  Kinestetiikan jalkauttaminen Kustaankartanon B-taloon

 • Maarit Lajunen-Giust:
  Kinestetiikan jalkauttaminen Laajasalon palvelutaloon

 • Tiia Myllynen:
  Kinestetiikan jalkauttaminen omaan työyksikköön

 • Mari Saukkonen:
  Kinestetiikan jalkauttaminen omaan työyksikköön: Myllypuro os. 3

 • Emilia Lehtomäki:
  Kinestetiikan käsiteympyrän luominen verkkoon

 • Maria Suckcharoen:
  Kinestetiikka arviointi- ja kuntoutusosaston arjessa

 • Pia Suomalainen:
  Kinestetiikan hyödyntäminen yöhoidossa Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa

Tutorkoulutus Tampere kevät 2019

 • Iris Virtanen:
  Oman kehon ja liikkeen tuntemus -kurssi

 • Matti Asikainen:
  Suunnitellaan Kontukodin kanssa aihe

 • Jaana Ahonen: 
  Kinestetiikan juurruttaminen kotihoitoon

 • Suvi Ruti ja Merja Leskinen:
  Kinestetiikka hoitotyön lehdellä

 • Kati Intala ja Jenni Kauppinen:
  Kinestetiikka toimintatapana Tiuravuoren palvelukeskuksessa

 • Sarita Rantasalo ja Sanna Lanteri:
  Perehdytyskansio kotihoidon henkilöstölle

 • Pilvi Koskela:
  Kinestetiikka tutuksi opetushenkilöstölle

 • Kirsi Myller-Pirinen:
  Kinestetiikka hoitajan antaman kuntoutuksen ja ylläpitohoidon käytännön sisällöissä sekä RAI-, NREHAB- ja HAAKU-mittareiden tunnusluvut hoitosuunnitelmista arvioituna -koulutus muistisairaiden tehostetun palveluasumisen hoivahenkilöstölle

 • Piia Raittinen ja Jonna Launonen:
  Kinestetiikan laatuyksikkö, itsearvioinnin suunnitelma laatukriteereihin

 • Marjut Isomäki ja Tanja Saksman:
  Kinestetiikan juurruttaminen Heseva-kotiin

 • Sari Hakaniemi:
  Palvelutalo Metsätähden ja Tähtelän voimavaralähtöisen hoitomallin kehittäminen

 • Timo Kojola:
  Kinestetiikan toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen omassa työyhteisössä

 • Minna Saariaho:
  Uusien toimintatapojen juurruttaminen yksiköihin – yhteinen muutosprosessi