Sertifikaatti voimassa 17.12.2024 asti

Vaasan keskussairaala, vaativan kuntoutuksen osastoVasa centralsjukhus, avancerad rehabiliteringsavdelning

Sertifikaatti myönnetty 17.12.2021

Vaativan kuntoutuksen osasto on ollut toiminnassa neljä vuotta ja kinestetiikan toimintamallia on noudatettu alusta asti.

Osaston vakituinen hoitohenkilökunta ja terapeutit ovat käyneet kinestetiikan peruskurssin. Sekä muutama hoitaja että osaston terapeutti ovat käyneet syventävän kurssin. Tällä hetkellä osastolla työskentelee kolme kinestetiikkatutoria, yksi heistä esimiehenä.

Vaativan kuntoutuksen osastolla hoidetaan ja kuntoututetaan potilaita, joilla on taustalla neurologisia aivotapahtumia – kuten aivoinfarkteja, -verenvuotoja tai -kasvaimia – sekä traumapotilaita. Lisäksi osastolla hoidetaan potilaita, joille on tehty vaativia kirurgisia toimenpiteitä, kuten polvi- tai lonkkaleikkauksia. Hoito ja kuntoutus on potilaslähtöistä, omatoimisuutta tukevaa. Potilaat ovat osastollamme yleensä pitkiä jaksoja, viikkoja, jopa kuukausia.

– Sen näkee potilaan kasvoista, kun hänet kohdataan aidosti ja kuunnellen, neurologi ja kuntoutuslääkäri Lauri Herrala sanoo.

Osastollamme on hyvä, seesteinen ilmapiiri. Osastomme toiminnasta vastaa neurologian ylilääkäri. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi osastollamme työskentelee arkipäivisin lääkäri, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja puheterapeutti. Yhteistyö näiden eri ammattiryhmien kesken on sujuvaa. Myös ravitsemusterapeutit, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja ovat mukana potilaan moniammatillisessa kuntoutuksessa. Lisäksi osastolla toimii yksi osastonsihteeri.

Osastollamme pyritään järjestämään potilaille aktiviteetteja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kuntoutus on ympärivuorokautista ja koko henkilökunta on siihen sitoutunut. Potilaiden yhteiset ruokahetket päiväsalissa mahdollistavat yhteisöllisyyden ja vertaistuen. Ympäristö on kodinomainen ja kuntoutusta tukeva.

Tällä hetkellä Tammikaivontiellä Vaasassa sijaitseva vaativan kuntoutuksen osasto muuttaa syksyllä keskussairaalan alueelle valmistuvaan H-taloon. Kinestetiikka on otettu mukaan Vaasan keskussairaalan strategisiin tavoitteisiin viime vuosien aikana, koska sen hyödyt ovat niin potilaille kuin työntekijöille isot.

Kinestetiikan laatuyksikköprosessi aloitettiin osastolla keväällä 2021 perustamalla osastollemme kinestetiikkatyöryhmä, joka kokoontui muutamia kertoja suunnitellen ja kooten osaston itsearvioinnin auditointia varten. Työryhmä mietti myös viikottaisia teemoja kinestetiikan näkyvyyden ja tietämyksen lisäämiseksi osastolla. Tämä teema-ajattelu jatkuu yhä, nyt vain teemat vielä enemmän syventävät kinestetiikan toimintamallia.

Päivi Hotakainen, Eija Sorvari ja Niina Westerqvist
kinestetiikkatutorit

LAATUSERTIFIKAATTI