• YHDISTYS •

• YHDISTYS •

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

y-tunnus: 2287913-2

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin toukokuussa 2009.
Perustajajäsenet ovat:

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin
toukokuussa 2009. Perustajajäsenet ovat:

Virpi Hantikainen
Virpi Koponen
Seppo Hauta
Raimo Lappalainen
Petri Tervonen
Sanna Mökkälä
Anna-Liisa Vanhatalo
Saija Sievänen
Satu Kananen

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

y-tunnus: 2287913-2

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin toukokuussa 2009.
Perustajajäsenet ovat:

Virpi Hantikainen
Virpi Koponen
Seppo Hauta
Raimo Lappalainen
Petri Tervonen
Sanna Mökkälä
Anna-Liisa Vanhatalo
Saija Sievänen
Satu Kananen


Yhdistyksen tarkoituksena on kinestetiikan valtakunnallinen kehittäminen ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • ylläpitää kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden osaamista järjestämällä heille kinestetiikan täydennyskoulutuksia
  • valvoo valtuuttamiensa kinestetiikkakouluttajien ja -tutoreiden aktiivisuutta ja osaamista
  • sertifioi kinestetiikan laatuyksiköiksi sellaisia hoivayksiköitä, jotka täyttävät kinestetiikan laatuyksikölle asetetut kriteerit
  • edistää päättäjien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle ja työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille
  • harjoittaa kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa yhdessä yhteistyötahojensa kanssa
  • ylläpitää yhdistyksen verkkosivustoa.


Yhdistyksen hallitus:


Ajantasaisen tiedot hallituksesta löydät yhteystiedoista

Yhdistyksen säännöt:


Lataa yhdistyksen säännöt

Missio

Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kinestetiikan käyttöä ja tunnettuutta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja siten edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien hyvinvointia.
Yhdistys vastaa kinestetiikan laadusta Suomessa.

Visio

Kinestetiikkayhdistys on sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tunnettu ja arvostettu toimija, ja sen tunnettuus kasvaa hyvinvointialueilla.