• YHDISTYS •

• YHDISTYS •

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

y-tunnus: 2287913-2

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin toukokuussa 2009.Perustajajäsenet ovat:

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiintoukokuussa 2009. Perustajajäsenet ovat:

Virpi Hantikainen
Virpi Koponen
Seppo Hauta
Raimo Lappalainen
Petri Tervonen
Sanna Mökkälä
Anna-Liisa Vanhatalo
Saija Sievänen
Satu Kananen

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

y-tunnus: 2287913-2

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin toukokuussa 2009.Perustajajäsenet ovat:

Virpi Hantikainen
Virpi Koponen
Seppo Hauta
Raimo Lappalainen
Petri Tervonen
Sanna Mökkälä
Anna-Liisa Vanhatalo
Saija Sievänen
Satu Kananen


Yhdistyksen tarkoituksena on Kinestetiikan valtakunnallinen kehittäminen ja edistäminen.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Järjestää koulutustilaisuuksia terveyden-ja sosiaalihuollon ammattilaisille, omaishoitajille sekä erityisryhmille yhteistyössä terveyden-ja sosiaalihuollon organisaatioiden, oppilaitosten, koulutusyksiköiden sekä liittojen ja yhdistysten kanssa.
  • Pitää rekisteriä Kinestetiikka koulutukseen ja kursseille osallistuneista, tietosuojalain edellyttämällä tavalla.
  • Edistää päättäjien ymmärrystä Kinestetiikan hyödyistä terveyden-ja sosiaalihuollon henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle, työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille.
  • Harjoittaa Kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa yhdessä yhteistyötahojensa kanssa.
  • Ylläpitää yhdistyksen kotisivua.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kinestetiikan valtakunnallinen kehittäminen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• Järjestää koulutustilaisuuksia terveyden-ja sosiaalihuollon ammattilaisille, omaishoitajille sekä erityisryhmille yhteistyössä terveyden-ja sosiaalihuollon organisaatioiden, oppilaitosten, koulutusyksiköiden sekä liittojen ja yhdistysten kanssa.

• Pitää rekisteriä Kinestetiikka koulutukseen ja kursseille osallistuneista, tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

• Edistää päättäjien ymmärrystä Kinestetiikan hyödyistä terveyden-ja sosiaalihuollon henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle, työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille.

• Harjoittaa Kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
yhdessä yhteistyötahojensa kanssa.

• Ylläpitää yhdistyksen kotisivua.


Yhdistyksen hallitus:


Ajantasaisen tiedot hallituksesta löydät yhteystiedoista

Yhdistyksen säännöt:


Lataa yhdistyksen säännöt

Missio

Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kinestetiikan käyttöä ja tunnettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja täten edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien hyvinvointia. Yhdistys vastaa kinestetiikan laadusta Suomessa.

Visio

Vuoteen 2017 mennessä kinestetiikasta on tullut sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tunnettu ja arvostettu toimintamalli, jonka kysyntä on merkittävästi lisääntynyt Suomessa.