Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

y-tunnus: 2287913-2

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin toukokuussa 2009.
Perustajajäsenet ovat:

Virpi Hantikainen
Virpi Koponen
Seppo Hauta
Raimo Lappalainen
Petri Tervonen
Sanna Mökkälä
Anna-Liisa Vanhatalo
Saija Sievänen
Satu Kananen

Yhdistyksen tarkoituksena on Kinestetiikan valtakunnallinen kehittäminen ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Järjestää koulutustilaisuuksia terveyden-ja sosiaalihuollon ammattilaisille, omaishoitajille sekä erityisryhmille yhteistyössä terveyden-ja sosiaalihuollon organisaatioiden, oppilaitosten, koulutusyksiköiden sekä liittojen ja yhdistysten kanssa.
  • Pitää rekisteriä Kinestetiikka koulutukseen ja kursseille osallistuneista, tietosuojalain edellyttämällä tavalla.
  • Edistää päättäjien ymmärrystä Kinestetiikan hyödyistä terveyden-ja sosiaalihuollon henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle, työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille.
  • Harjoittaa Kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa yhdessä yhteistyötahojensa kanssa.
  • Ylläpitää yhdistyksen kotisivua.

 

Yhdistyksen hallitus:

Ajantasaisen tiedot hallituksesta löydät yhteystiedoista

Yhdistyksen säännöt:

Lataa täältä yhdistyksen säännöt

Yhdistys on jäsenenä:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Vanhustyön keskusliitto ry

Missio

Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kinestetiikan käyttöä ja tunnettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja täten edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien hyvinvointia. Yhdistys vastaa kinestetiikan laadusta Suomessa.

Visio

Vuoteen 2017 mennessä kinestetiikasta on tullut sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tunnettu ja arvostettu toimintamalli, jonka kysyntä on merkittävästi lisääntynyt Suomessa.