• YHDISTYS •

• YHDISTYS •

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

y-tunnus: 2287913-2

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin toukokuussa 2009.
Perustajajäsenet ovat:

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin
toukokuussa 2009. Perustajajäsenet ovat:

Virpi Hantikainen
Virpi Koponen
Seppo Hauta
Raimo Lappalainen
Petri Tervonen
Sanna Mökkälä
Anna-Liisa Vanhatalo
Saija Sievänen
Satu Kananen

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

y-tunnus: 2287913-2

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry perustettiin toukokuussa 2009.
Perustajajäsenet ovat:

Virpi Hantikainen
Virpi Koponen
Seppo Hauta
Raimo Lappalainen
Petri Tervonen
Sanna Mökkälä
Anna-Liisa Vanhatalo
Saija Sievänen
Satu Kananen


Yhdistyksen tarkoituksena on kinestetiikan valtakunnallinen kehittäminen ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää koulutustilaisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, omaishoitajille sekä erityisryhmille yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden, oppilaitosten, koulutusyksiköiden sekä liittojen ja yhdistysten kanssa
  • pitää rekisteriä kinestetiikkakoulutukseen ja -kursseille osallistuneista tietosuojalain edellyttämällä tavalla
  • edistää päättäjien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle ja työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille
  • harjoittaa kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa yhdessä yhteistyötahojensa kanssa
  • ylläpitää yhdistyksen kotisivua.

Yhdistyksen tarkoituksena on kinestetiikan valtakunnallinen kehittäminen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• järjestää koulutustilaisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, omaishoitajille sekä erityisryhmille yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden, oppilaitosten, koulutusyksiköiden sekä liittojen ja yhdistysten kanssa

• pitää rekisteriä kinestetiikkakoulutukseen ja -kursseille osallistuneista tietosuojalain edellyttämällä tavalla

• edistää päättäjien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle ja työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille

• harjoittaa kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
yhdessä yhteistyötahojensa kanssa

• ylläpitää yhdistyksen kotisivua.


Yhdistyksen hallitus:


Ajantasaisen tiedot hallituksesta löydät yhteystiedoista

Yhdistyksen säännöt:


Lataa yhdistyksen säännöt

Missio

Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kinestetiikan käyttöä ja tunnettuutta sosiaali- ja terveysalalla ja täten edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien hyvinvointia. Yhdistys vastaa kinestetiikan laadusta Suomessa.

Visio

Vuoteen 2017 mennessä kinestetiikasta on tullut sosiaali- ja terveysalalla tunnettu ja arvostettu toimintamalli, jonka kysyntä on merkittävästi lisääntynyt Suomessa.