Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 23.9. 2012 laatinut kriteerit, jotka terveydenhoitoalan organisaation/yksikön tulee täyttää voidakseen kutsua itseään Kinestetiikan laatuyksiköksi.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n laatuyksikön sertifiointi ja hinnasto

1. vaihe = käynnistys
  • yhdistyksen hallituksen valtuuttaman sertifiointia tarkastavan henkilön käynti yksikössä.
2. vaihe
  • kaksi auditointia = kaksi yhdistyksen hallituksen valtuuttaman sertifiointia tarkastavan kinestetiikkakouluttajan erillistä käyntiä yksikössä.
3. vaihe
  • sertifikaatin tarkastuskäynti kolmen vuoden kuluttua sertifikaatin myöntämisestä.
Sertifiointiin sisältyy:

Valmistautuminen, arviointi, raportointi sekä todistus sertifikaatista.

Hinnat:
Käynnistys ja kaksi auditointia yhteensä 800 € *
Sertifikaatin tarkastuskäynti 300 € *
Tarvittavat lisäkäynnit 150 € *
Matkakustannukset:
 – julkisella kulkuneuvolla toteutuneiden kulujen mukaisesti
 – omalla autolla verohallinnon vuosittain hyväksymän km-korvauksen mukaisesti
Kiinnostuneet organisaatiot voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Hantikaiseen. Laatuyksiköden kriteerit löytyvät pdf muodossa.

* Hinta on arvonlisäverovapaa 27.6.2015

Oulunkylän kuntoutussairaalan osasto 2 B

Oulunkylän kuntoutussairaalan osastolle 2B myönnettiin kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatti 17.1.2018.

Osastolla 2B on 24 paikkaa. Siellä hoidetaan sotainvalideja ympärivuorokautisessa – ja intervallihoidossa. Lisäksi osastolla on sotainvalideja ja veteraaneja kuntoutusjaksoilla.

Henkilökunta kertoo, että kinestetiikan myötä luovuus on lisääntynyt sekä henkilökunnan välinen yhteistyö on tiivistynyt, samoin hoitajan ja kuntoutujan välinen vuorovaikutus on syventynyt. Osaston lähihoitaja aloittaa kinestetiikan tutorkoulutuksen maaliskuussa.

Oulunkylän kuntoutussairaalan sertifikaatti

Oulunkylän kuntoutussairaalan verkkosivut

Uudenkaarlepyyn sairaskoti jatkaa kinestetiikan laatuyksikkönä

Uudenkaarlepyyn sairaskoti sertifioitiin Suomen ensimmäiseksi kinestetiikan laatuyksiköksi 14.3.2014. Sertifikaatti uusittiin 15.2.2017 ja se on voimassa 15.2.2020 saakka.

Sairaskodin toiminta täyttää edelleen laatuyksikön kriteerit. Laitos toimii toiminnallisen kuntoutuksen edelläkävijänä Suomessa. Sekä Valtiokonttori että Kela ovat auditoineet toiminnan laatua. Hoito- ja kuntoutustoiminnan tavoitteena on erilaisin tavoin parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Kuntouttavan hoitotyön tavoitteeksi ja filosofiaksi on vuosien varrella muodostunut olemassa olevan toimintakyvyn vahvistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koko kuntoutuskodin henkilöstöpanokset ovat olleet tärkeitä laatuyksikön kriteerien ylläpitämiseksi. Kinestetiikan avulla hoitohenkilökunta kokee oppineensa työtavan joka vähentää oman työn fyysistä kuormitusta ja samalla kehittää potilaan toimintakykyä.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee koko sairaskodin henkilökuntaa!

Lisätietoja antaa:
Stina Westlin, osastonhoitaja
06 78 89 038
stina.westlin(at)nykarIebysjukhem.fi

Uudenkaarlepyyn sairaskodin uusi sertifikaatti

Kuusamon Katrinkoti

sertifioitiin laatuyksiköksi 25.11.2016

Kinestetiikan laatuyksiköksi sertifioitu Katrinkoti tarjoaa vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista ikääntyneille kuusamolaisille. Asiakaspaikkoja on 21. Katrinkodin punainen lanka on kuntoutumista edistävän työmenetelmän periaate, jonka mukaan asiakkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan ja osallistumaan oman arkensa suunnitteluun. Sisäistetyn kuntouttavan työotteen ovat huomanneet myös ulkopuoliset, esim.paikallinen Lions Club on lahjoittanut ulkoiluvarusteita. Katrinkotiin kinestetiikka on tullut jäädäkseen. Tutorina ft Sari Ervasti saa taattua aikaa yhteistyölle kinestetiikkavastaavien kanssa onnistuneen työvuorosuunnittelun ansioista. Omahoitajat sekä tutori toimivat yhdessä ja asiat kirjataan kunkin asiakkaan henkilökohtaiseen kuntoutuskorttiin. Kinestetiikka on aina mukana myös palavereissa. Yksityinen puoli on huomannut kaupungin hienon tuloksen ja tulee perässä.

Kuvassa vasemmalta Arja Riekki, Merja Oinas, Kati Turkia, Virpi Määttä ja Sari Ervasti
Lisätietoja antaa:
Sari Ervasti
Ft, kinestetiikka tutori
Katrinkoti, Kuusamo
sari.ervasti(at)kuusamo.fi

Palvelutalo Pihapihlaja

sertifioitiin laatuyksiköksi 11.12.2015

Palvelutalo Pihapihlaja on Neuroliiton palvelutalo, jossa asuu vaikeavammaisia henkilöitä, joiden avun tarpeen taustalla on jokin neurologinen sairaus tai vamma. Asukkaiden toimintakyky on rajoittunut ja he tarvitsevat apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.

Kahden tutorin avulla kinestetiikan jalkautuminen helpottui huomattavasti. Kinestetiikka on tällä hetkellä muotoutunut jokapäiväiseksi osaksi arkea Pihapihlajassa. Sertifikaatin saaminen on motivaatioita lisäävä tekijä, mutta se on myös velvoite jatkuvaan kehittämiseen ja taitojen ylläpitämiseen. Ennen kaikkea sertifikaatti on kiitos ja tunnustus siitä työstä, mitä henkilökunta on halunnut kehittää.

Lisätietoja antaa:
Palvelutalon johtaja Irmeli Mäkinen
Palvelutalo Pihapihlaja
irmeli.makinen@neuroliitto.fi

Pihapihlaja

Kuvassa vasemmalta Pihapihlajan johtaja Irmeli Mäkinen, vastaava sairaanhoitaja  Mia Noetzel ja lähihoitaja / kinestetiikkatutori Satu Saranpää

Pihapihlajan sertifikaatti

Muistisairaiden hoivakoti Tupahoiva Sastamalassa

sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 27.3.2015

Tupahoiva – oman tiensä kulkija
Muistisairaiden hoivakoti Tupahoiva Sastamalassa on lunastanut paikkansa alueella niin hyvänä työpaikkana kuin haluttuna hoivapaikkanakin. Henkilökunnan sairauslomia ei juurikaan ole ja vaihtuvuus on pientä. Asukaspaikan vapauduttua se täytyy nopeasti.

Kinestetiikan avulla pystymme hyödyntämään asukkaidemme fyysisiä voimavaroja, mutta se on myös kaikkeen vaikuttava toimintatapa. Lähellä olo ja koskettaminen on luonnollinen osa Tupahoivan elämää. Vanhaan työskentelytapaan ei ole paluuta.

Henkilöstö toimii kinestetiikan laatuyksikölle asetettujen kriteereiden mukaisesti koko ajan ideoiden ja uusia toimintatapoja soveltaen. Samalla työskentelyyn muistisairaiden kanssa on tullut uusi ulottuvuus.

Yhteydenottoihin vastaan mielelläni:
Auli Härkälä
+358 50 527 5747
auli.harkala@tupahoiva.com

tupahoiva

Tupahoivan sertifiointi Suomen 2. kinestetiikan laatuyksiköksi 27. 3. 2015. Kuvassa vasemmalta Sanna Tuppurainen, Mervi Rahola, Hannele Salmi ja Tupahoivan johtaja Auli Härkälä.

Tupahoivan sertifikaatti