• KINESTETIIKKA •

• KINESTETIIKKA •

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli

joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Kaikki ihmisen toiminnot ovat liikkumisaktiviteetteja. Ilman liikettä ihminen ei pysty havaitsemaan ärsykkeitä, reagoimaan ja työstämään ärsykkeitä eikä siten hahmottamaan itseään ja ympäristöään. Oman kehon havainnointi liikkeen ja liikkumisen kautta on perusta ulkoisten ärsykkeiden havannoimiselle ja ihmisen toiminnoille.

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli

joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Kaikki ihmisen toiminnot ovat liikkumisaktiviteetteja. Ilman liikettä ihminen ei pysty havaitsemaan ärsykkeitä, reagoimaan ja työstämään ärsykkeitä eikä siten hahmottamaan itseään ja ympäristöään. Oman kehon havainnointi liikkeen ja liikkumisen kautta on perusta ulkoisten ärsykkeiden havannoimiselle ja ihmisen toiminnoille.

Kinestetiikkaon voimavara-lähtöinentoimintamalli

joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Kaikki ihmisen toiminnot ovat liikkumisaktiviteetteja. Ilman liikettä ihminen ei pysty havaitsemaan ärsykkeitä, reagoimaan ja työstämään ärsykkeitä eikä siten hahmottamaan itseään ja ympäristöään. Oman kehon havainnointi liikkeen ja liikkumisen kautta on perusta ulkoisten ärsykkeiden havannoimiselle ja ihmisen toiminnoille.


Ihminen menettää nopeasti oman kehonsa hahmottamisen, jos hän ei pysty itse liikuttamaan itseään.

Ihminen menettää nopeasti oman kehonsa hahmottamisen, jos hän ei pysty itse liikuttamaan itseään.

Tämän seurauksena hänen on myös vaikea havaita ympäristöään ja ymmärtää sitä, miten hänen kehonsa osat ovat yhteydessä toisiinsa ja miten ne toimivat. Hänen mahdollisuutensa osallistua aktiivisesti omaan toimintaansa on rajoittunut. Avustettavasta tulee helposti passiivinen siirreltävä ja vaikeasti kuntoutettava.

Tärkeä kysymys on: Kuinka paljon potilaan tai asiakkaan liikkumisrajoitukset johtuvat tavasta, jolla häntä avustetaan, ja kuinka paljon itse sairaudesta tai vammasta?

Ihminen, joka ei pysty itse liikuttamaan itseään menettää nopeasti oman kehonsa hahmottamisen.

Tämän seurauksena hänen on myös vaikea havaita ympäristöään, ymmärtää sitä miten hänen kehonsa osat ovat yhteydessä toisiinsa ja miten ne toimivat. Siten hänen mahdollisuutensa osallistua aktiivisesti toimintaansa on rajoittunut. Avustettavista tulee helposti passiivisia siirreltäviä ja vaikeasti kuntoutettavia.

Tärkeä kysymys on kuinka paljon potilaan/asiakkaan liikkumisrajoitukset ovat riippuvaisia tavasta, jolla häntä avustetaan ja kuinka paljon itse sairaudesta tai vammasta?


Katso Kinestetiikka-DVD:n esittelyvideo: