• LAATUYKSIKÖN KRITEERIT •

LAATUYKSIKÖN KRITEERIT

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 23.9.2012 laatinut kriteerit,
jotka terveydenhoitoalan organisaation tai yksikön tulee täyttää voidakseen kutsua itseään Kinestetiikan laatuyksiköksi.


Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n laatuyksikön sertifiointi ja hinnasto


VAIHE = käynnistys

Yhdistyksen hallituksen valtuuttama
sertifiointia tarkastava henkilö
käy yksikössä.


VAIHE

Yksikkö arvioi itse toimintansa laatukriteerien perusteella ja lähettää raportin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle. Raportin pohjalta hallitus päättää, onko yksikkö valmis prosessiin. Jos yksikkö on valmis, hallitus päättää ensimmäisestä auditoinnista ja sen ajankohdasta yhdessä yksikön kanssa.


VAIHE

Kaksi auditointia = Yhdistyksen hallitus valtuuttaa kaksi kinestetiikkakouluttajaa auditoimaan eli tarkastamaan yksikön sertifiointia. Kouluttajat käyvät yksikössä erikseen, ja ensimmäisen auditointikäynnin perusteella päätetään toisesta auditoinnista.VAIHE

Ensimmäisen ja toisen auditoinnin perusteella yhdistyksen hallitus päättää sertifikaatin myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. Myönnetty sertifikaatti luovutetaan auditointiraportin kanssa yksikköön sovittuna ajankohtana.


VAIHE

Sertifioidun laatuyksikön sertifikaatti julkaistaan yhdistyksen kotisivulla.


VAIHE

Sertifikaatti tarkastetaan
kolmen vuoden kuluttua
sen myöntämisestä.


Sertifiointiin sisältyy:

VALMISTAUTUMINEN

ARVIOINTI

RAPORTOINTI

TODISTUS JA ARVIOINTIRAPORTTI SERTIFIKAATISTA


Hinnat:

Auditointikäynti 1000 € (+ alv. 24 %)
Matkakustannukset:
• julkisella kulkuneuvolla toteutuneiden kulujen mukaisesti
• omalla autolla verohallinnon vuosittain hyväksymän km-korvauksen mukaisesti
Majoituskustannukset

Kiinnostuneet organisaatiot voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Hantikaiseen.
Laatuyksiköiden kriteereihin voit tutustua auditointiraportin avulla (pdf):

AVAA AUDITOINTIRAPORTTI