• TUTKIMUKSET •

TUTKIMUKSET

Tiia Väisänen (2022)

Kinestetiikan toimintamallin toteutuminen ikäihmisten kotihoidossa, Kuusamon kaupunki, Porkkatörmän tiimi

Kajaanin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, sairaanhoitaja (AMK)

LUE

Jaana Ahonen (2022)

Tutkimus kotihoidon tiimin muutoksesta kinestetiikan laatuyksiköksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma (AMK)

LUE

Carola Maurer (2022)

Moving competently – learning from and with one another: Development of kinaesthetics competence in long-term care facilities. An empirically generated model based on multi-perspective findings from a multiple case study

Tohtorinväitös, Wienin yliopisto, hoitotieteen laitos

Suomen Kinestetiikkayhdistys julkaisee osan työstä myöhemmin suomeksi käännettynä.


Saana Heikkinen (2021)

Kinestetiikka sosiaali- ja terveysalan uudistajana

Fysioterapeutti (YAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

LUE

Päivi Stenman (2020)

Iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana

Tohtorinväitös, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, terveystiede

LUE

Annakaisa Lappalainen (2020)

Toimintatavan muutos ja muutosjohtaminen kinestetiikan toimintamallin käyttöönottamisessa

”ettei tulis liian iso taakka”

Trandenomi YAMK, Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020

LUE

Toni Ahonen (2020)

Kotihoidon hoitajien kokemuksia kinestetiikan vaikutuksista fyysiseen työhyvinvointiin

Sosiaali- ja terveysala, Hoitotyö, Vaasan ammattikorkeakoulu 2020

LUE

Paivi Stenman, Satu Elo, Pia Vahakangas, Virpi Hantikainen, Paula Salo and Marjo Suhonen (2020)

Psychosocial Factors at Work after the Implementation of Kinaesthetics in Elderly Care.

International Journal of Caring Sciences January-April 2020 Volume 13 (1),  4–14.

LUE

Ebong, A-M (2018)

Kinestetiikan implementointi Vaasan keskussairaalan vuodeosastohoidon palvelualueelle.

Sosiaali- ja terveysala 2018 Vaasan ammattikorkeakoulu

LUE LISÄÄ

Eklund, E. & Riipinen, E. (2017)

Kinestetiikan hyödyntäminen hoitotyössä.

Tampereen AMK

LUE LISÄÄ

Forslund, O. & Mäkipelto, I. (2016)

Kinestetiikka geriatrisella osastolla. Hoitajien kokemuksia kinestetiikan vaikutuksesta fyysiseen työhyvinvointiin.

Centria AMK

LUE LISÄÄ

Fringer A., Huth M., Hantikainen V. (2014)

Nurses’ experiences with the implementation of the Kinaesthetics
movement competence training into elderly nursing care:
a qualitative focus group study.

Scand J Caring Sci 2014; 28(4):757-66. doi: 10.1111/scs.12108


Gattinger H. (2017)

Development and evaluation of two instruments to assess
nursing staff’s competence in mobility care based on kinaesthetics.

Turun yliopisto/Hoitotiede. Väitöskirja

LUE LISÄÄ

Koivuluoma, J. & Kuoppala, N. (2019)

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kinestetiikasta voimavaralähtöisenä toimintamallina.

Vaasan Ammattikorkeakoulu

LUE LISÄÄ

Manninen, A. & Raunio, E. (2014)

Kinestetiikan käyttö Reetankodissa ja Himmelissä:
”En hökäse tehdä työtä entiseen tuttuun tyyliin.”

Kajaanin AMK

LUE LISÄÄ

Rahunen, A. (2018)

Kinestetiikka saattohoitopotilaan asentohoidossa:
Ohje ja koulutustilaisuus Karinakotiin.

Karelia AMK

LUE LISÄÄ

Stenman P., Turkki L., Vähäkangas P., Hantikainen V., Elo S. (2016)

Kinestetiikan käyttöönottoon liittyvät muutokset vanhustenhuollossa toimivan hoitajan toimintaympäristössä.

Gerontologia 30(3) 2016. Pp. 106–118.


Taipalus, K. & Sorvisto, A. (2015)

Hoitajien avustustaitojen kehittäminen muistisairaiden päivittäisten toimintojen tukemisessa kinestetiikkaa oppimalla.

YAMK opinnäyte, Jyväskylän AMK

LUE LISÄÄ