• TUTKIMUKSET •

TUTKIMUKSET

Ebong, A-M (2018)

Kinestetiikan implementointi Vaasan keskussairaalan vuodeosastohoidon palvelualueelle.


Sosiaali- ja terveysala 2018 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

LUE LISÄÄ

Eklund, E. & Riipinen, E. (2017)

Kinestetiikan hyödyntäminen hoitotyössä.

Tampereen AMK

LUE LISÄÄ

Forslund, O. & Mäkipelto, I. (2016)

Kinestetiikka geriatrisella osastolla. Hoitajien kokemuksia kinestetiikan vaikutuksesta fyysiseen työhyvinvointiin.

Centria AMK

LUE LISÄÄ

Fringer A, Huth M, Hantikainen V. (2014)

Nurses’ experiences with the implementation of the Kinaesthetics
movement competence training into elderly nursing care:
a qualitative focus group study.

Scand J Caring Sci 2014; 28(4):757-66. doi: 10.1111/scs.12108


Gattinger H (2017)

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF TWO INSTRUMENTS TO ASSESS
NURSING STAFF’S COMPETENCE IN MOBILITY CARE BASED ON KINAESTHETICS.

Turun yliopisto/Hoitotiede. Väitöskirja

LUE LISÄÄ

Koivuluoma, J & Kuoppala, N. (2019)

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kinestetiikasta voimavaralähtöisenä toimintamallina.

Vaasan Ammattikorkeakoulu

LUE LISÄÄ

Manninen, A. & Raunio, E. (2014)

Kinestetiikan käyttö Reetankodissa ja Himmelissä:
”En hökäse tehdä työtä entiseen tuttuun tyyliin.”

Kajaanin AMK

LUE LISÄÄ

Rahunen, A. (2018)

Kinestetiikka saattohoitopotilaan asentohoidossa:
Ohje ja koulutustilaisuus Karinakotiin.

Karelia AMK

LUE LISÄÄ

Stenman P, Turkki L, Vähäkangas P, Hantikainen V, Elo S.(2016)

Kinestetiikan käyttöönottoon liittyvät muutokset vanhustenhuollossa toimivan hoitajan toimintaympäristössä.

Gerontologia 30(3) 2016. Pp. 106-118.


Taipalus, K. & Sorvisto, A. (2015)

Hoitajien avustustaitojen kehittäminen muistisairaiden päivittäisten toimintojen tukemisessa kinestetiikkaa oppimalla.

YAMK opinnäyte, Jyväskylän AMK

LUE LISÄÄ