• ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Mahdoton on vain mielipide”

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Olla niin läsnä, kuin vain toiselle voi läsnä olla”

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Elämää ei voida kirjoittaa; se on elettävä” -Oscar Wilde-

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Mahdoton on vain mielipide”

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Olla niin läsnä, kuin vain toiselle voi läsnä olla”

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.
Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

Kinestetiikka mahdollistaa
• avustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen
• yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa
• avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen
• avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen
• avustettavan fyysisen kuormittavuuden vähentämisen
• luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa
• työn mielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen

Ajankohtaista
Kinestetiikan opintopäivät Tampereella 5.3.19

Päivämme avasi kummimme Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, Muistiliiton pj. Kiitos teille kaikille - osallistujat, luennoitsijat ja päivän järjestelyihin osallistuneet! Te kaikki… Lue lisää

Kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli lisäarvona sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arjen hoitotyössä julkisilla ja yksityisillä palveluntarjoajilla on toimintakulttuuriltaan erilaisia työyhteisöjä. Kaikissa toimintaympäristöissä kuten sairaaloissa, hoivaorganisaatioissa, kuntoutusyksiköissä ja kotihoidossa asiakkaan/potilaan ihmisarvoinen,… Lue lisää

Tampereella 5.3.- 6.3.19

KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA, GLOBEX SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJAPÄIVÄT 2019KEHITTYVÄ VANHUSTYÖ: Virpi Hantikainen Voimavaralähtöinen malli laadukkaaseen hoitotyöhönVARHAISKASVATUSKINESTETIIKAN OPINTOPÄIVÄ SORSAPUISTOSALISSASuomen Kinestetiikkayhdistys on mukana kumpanakin… Lue lisää

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry. yhteyshenkilöt
Virpi Hantikainen

Hallituksen puheenjohtaja

esh, TtT, dosentti

Puh: + 41 (0)56 282 2484
Mobil + 41 (0)76 387 8696

Kirsi Hagström

Koulutusasiat, kinestetiikka yleensä

Fysioterapeutti
Puh. 050 300 0314