• ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Mahdoton on vain mielipide”

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Olla niin läsnä, kuin vain toiselle voi läsnä olla”

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Elämää ei voida kirjoittaa; se on elettävä” -Oscar Wilde-

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Mahdoton on vain mielipide”

 • ”Pienikin voimavara on mahdollisuus”

  ”Olla niin läsnä, kuin vain toiselle voi läsnä olla”

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.
Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

Kinestetiikka mahdollistaa
• avustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen
• yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa
• avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen
• avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen
• avustettavan fyysisen kuormittavuuden vähentämisen
• luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa
• työn mielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen

Ajankohtaista
Kohti muutosta

Anninpirtti oli kunnallinen vanhainkoti, kunnes se heitti vanhan toimintafilosofian roskakoriin ja nosti asiakkaat sekä heidän tarpeensa ja kykynsä keskiöön. Anninpirtissä kinestetiikan… Lue lisää

Kinestetiikan täydennyskoulutus tutoreille ja kouluttajille Seinäjoella 9.11.2018

Paikka & aika: Seinäjoki, Hotelli Sorsanpesä 9.11.2018 Osallistujat: Kinestetiikan tutorit ja kouluttajat Koulutuksen järjestäjä: Suomen Kinestetiikkayhdistys ry Lataa koulutusesite Lue lisää

Kinestetiikan® ensimmäinen suomalainen oppikirja julkaistaan syksyllä 2018

”Kinestetiikka - Toimintamalli voimavarojen ylläpitämiseen liikkeen avulla” Kinestetiikka on voimavaralähtöisenä toimintamallina vakiinnuttanut jalansijaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä valtakunnallisesti. Tässä… Lue lisää

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry. yhteyshenkilöt
Virpi Hantikainen

Hallituksen puheenjohtaja

esh, TtT, dosentti

Puh: + 41 (0)56 282 2484
Mobil + 41 (0)76 387 8696

Kirsi Hagström

Koulutusasiat, kinestetiikka yleensä

Fysioterapeutti
Puh. 050 300 0314