• KINESTETIIK PÅ SVENSKA •

KINESTETIIK
PÅ SVENSKA

Kinestetiik är ett resursorienterat förfaringssätt som

baserar sig på en förståelse för människans naturliga rörelsemönster och sinnesfunktioner, respekterande bemötande av människan samt deras betydelse för inlärning och självsbesittning. Den stöder människan i hennes basaktiviteter genom att hon känner sina aktiviteter meningsfulla och att hon kan aktivt delta i sina aktiviteter oavsett sin sjukdom eller sin invaliditet. Kinestetik är ett förfaringssätt som är innovativ och fungerar i praktiken. Med hjälp av kinestetiken kan personalen inom social- och hälsovården samt egenvårdare främja och uppehålla resurserna av den människa som behöver stöd samt främja sin egen hälsa av stöd- och rörelseorganen.

Kinestetiik är ett resursorienterat angreppssätt som

baserar sig på en förståelse för människans naturliga rörelsemönster och sinnesfunktioner, respekterande bemötande av människan samt deras betydelse för inlärning och självsbesittning. Den stöder människan i hennes basaktiviteter genom att hon känner sina aktiviteter meningsfulla och att hon kan aktivt delta i sina aktiviteter oavsett sin sjukdom eller sin invaliditet. Kinestetik är ett angreppssätt som är innovativ och fungerar i praktiken. Med hjälp av kinestetiken kan personalen inom social- och hälsovården samt egenvårdare främja och uppehålla resurserna av den människa som behöver stöd samt främja sin egen hälsa av stöd- och rörelseorganen.

Kinestetiik är ett resursorienterat angreppssätt som

baserar sig på en förståelse för människans naturliga rörelsemönster och sinnesfunktioner, respekterande bemötande av människan samt deras betydelse för inlärning och självsbesittning. Den stöder människan i hennes basaktiviteter genom att hon känner sina aktiviteter meningsfulla och att hon kan aktivt delta i sina aktiviteter oavsett sin sjukdom eller sin invaliditet. Kinestetik är ett angreppssätt som är innovativ och fungerar i praktiken. Med hjälp av kinestetiken kan personalen inom social- och hälsovården samt egenvårdare främja och uppehålla resurserna av den människa som behöver stöd samt främja sin egen hälsa av stöd- och rörelseorganen.

Med kinestetik


kan resurserna hos den som
assisteras och den som assisterar utnyttjas på ett idealiskt sätt

kan individuella behov beaktas vid
assistansen av rörelser och funktioner

kan den som assisteras aktivt delta i aktiviteten samt upprätthålla och
rehabilitera sin funktionsförmågakan resurserna hos den som
assisteras och den som assisterar utnyttjas på ett idealiskt sätt

kan individuella behov beaktas vid
assistansen av rörelser och funktioner

kan den som assisteras aktivt delta i aktiviteten samt upprätthålla och
rehabilitera sin funktionsförmåga• kan assistentens fysiska belastning reduceras

• kan kreativiteten förbättras i svåra stödsituationer

• kan ändamålsenligheten i arbetet och arbetshälsan främjas• kan assistentens fysiska belastning reduceras

• kan kreativiteten förbättras i svåra stödsituationer

• kan ändamålsenligheten i arbetet och arbetshälsan främjas


De vanligaste förflyttningarna inom kinestetik vid Nykarleby Sjukhem

PROJECT 2018 – 2019
Caroline Bäckstrand-Lindvall

Tutor i kinestetik

ÖPPNA PDF