Uusia tutoreita valmistui Oulussa

Kaksitoista uutta tutoria valmistui 16.5.2023 Oulussa.

Uudet tutorit työskentelevät Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Uudenmaan hyvinvointialueilla.

Kuvassa edessä vasemmalta: Lotes Paaso, sairaanhoitaja, Rajakylän Hoiva, Oulu; Aini Kaltakari, sairaanhoitaja, Rajakylän Hoiva, Oulu; Tiina Pesonen, fysioterapeutti, tuntiopettaja, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Kontinkankaan yksikkö; Siiri Mulari, lähihoitaja, Rinnekodit Oy, hoivakoti Scilla, Helsinki; Anu Väärälä, perushoitaja, Rajakylän Hoiva, Oulu.

Takana vasemmalta: Virpi Lehtinen, lähihoitaja, Tupahoiva oy, Sastamala; Paula Kuukasjärvi, lähihoitaja, Jaarankartano, Kiiminki; Mari Kumpula, lähihoitaja, Rajakylän Hoiva, Oulu; Marja Hytönen, lähihoitaja, Rinnekodit Oy, hoivakoti Scilla, Helsinki; Pirjo Pinola, sairaanhoitaja, Rajakylän Hoiva, Oulu; Sanna Jalo, lähihoitaja, Rajakylän Hoiva, Oulu ja Merja Piekkari, lähihoitaja, Rajakylän Hoiva, Oulu.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee lämpimästi uusia tutoreita!Suomen Kinestetiikkayhdistys ja koulutuskuntayhtymä OSAO yhteistyöhön

Suomen Kinestetiikkayhdistykselle ja koulutuskuntayhtymä OSAOlle kumppanuussopimus

Suomen Kinestetiikkayhdistys on solminut kumppanuussopimuksen koulutuskuntayhtymä OSAOn kanssa. Kumppanuussopimus vastaa työelämästä tulleeseen tarpeeseen kehittää OSAOn henkilökunnan kinestetiikan osaamista ja sitä kautta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista.

Sosiaali- ja terveysalalle tulevien uusien ammattilaisten kinestetiikan osaaminen edesauttaa hyvää työkykyä ja vähentää työssä kuormittumista. Opettajille uuden osaamisen omaksuminen lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

Kumppanuussopimus mahdollistaa sen, että molempien osapuolten osaaminen pysyy ajan tasalla jatkossakin. Se myös lisää yhteistyötä oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä. Sopimuksen avulla voidaan kehittää uusia toimintamalleja työelämälähtöiseen opetukseen.


Koulutuskuntayhtymä OSAOn konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.


Tehohoitopäivät Turussa

Kevään tehohoitopäivät käynnistyivät Turussa

Tehohoitopäivien ohjelmaan kuului myös kinestetiikka tehohoidossa -työpaja, jonka piti kouluttaja Kirsi Hagström Vaasan keskussairaalan teho-osastolta.


Kinestetiikan peruskurssi Helsingissä

Kinestetiikan peruskurssi Helsingissä

Kinestetiikan peruskurssi pidettiin kahtena viikonloppuna Synapsin tiloissa Helsingissä. Ensimmäiset kurssipäivät olivat maaliskuussa ja toiset huhtikuussa. Kursseille osallistui Fysioksen fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja ympäri Suomea Helsingistä Kajaaniin asti. Heidän asiakkainaan on koko ikäkaari.

Tämän iloisen joukon kouluttajana oli Pia Byysing.

Kurssilla opittiin muun muassa siirto sylin kautta tuolista vaikkapa sänkyyn. Kylläpä sujuu mallikkaasti!

Myös siirtyminen tuolilta sänkyyn makuuasentoon voi käydä näin kätevästi kinestetiikan oppeja käyttäen.


Hyvinvointialueiden päättäjille, työntekijöille ja asiakkaille

Avoin kirje hyvinvointialueiden päättäjille, työntekijöille ja asiakkaille:


Uusilla hyvinvointialueilla nyt loistava mahdollisuus uudistaa toimintatapoja


Sosiaali- ja terveysalan suurimmat ongelmat kulminoituvat hoivatyön laatuun sekä henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Keskustelu näistä ongelmista nousee esille tämän tästä. On selvää, että jotain on tehtävä toisin kuin aiemmin, jotta hoitoala olisi vetovoimainen ja henkilöstöä riittäisi hoitotyöhön.

Sotealan uudistuksessa vuoden alussa syntyneet hyvinvointialueet aloittelevat toimintaansa. Nyt onkin loistava mahdollisuus pohtia, miten niissä voitaisiin tukea uusien toimintatapojen kehittämistä ja juurruttamista työn arkeen.

On selvää, että jotain on tehtävä toisin

Kinestetiikka on kokonaisvaltainen, voimavaralähtöinen toimintamalli, joka sopii kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöihin. Kinestetiikka edistää asiakkaan ja potilaan kuntoutumista ja toimintakykyä sekä työntekijöiden hyvinvointia.

Työn tekemisen tapoja pyritään kinestetiikan koulutusten ja sen käytännön juurruttamisen avulla kehittämään sellaisiksi, että ne mahdollistavat niin asiakkaiden ja potilaiden, ammattihenkilöstön, omaishoitajien kuin läheistenkin voimavarojen mahdollisimman hyvän hyödyntämisen päivittäisissä hoito- ja avustamistilanteissa.

Eri puolilla Suomea on yhteensä 18 kinestetiikan laatuyksikköä, eli kinestetiikan laatusertifioituja erilaisia sotealan palveluita tarjoavia yksiköitä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, esimerkiksi kotihoidossa, ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa ja sairaaloissa. Nämä yksiköt ovat kinestetiikan avulla uudistaneet toimintatapojaan ja täyttäneet yhdistyksen tiukat kriteerit sertifikaatin saamiseksi.

Kinestetiikan laatuyksiköiden tekemien uudistusten ansiosta niiden henkilöstön työn merkityksellisyys on lisääntynyt, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet vähentyneet, työpaikan veto- ja pitovoima lisääntynyt, asiakkaiden ja potilaiden toimintakyky ja kuntoutuminen ovat parantuneet sekä omaisten ja läheisten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on lisääntynyt.

Kinestetiikka edistää asiakkaan ja potilaan kuntoutumista ja toimintakykyä sekä työntekijöiden hyvinvointia –

Terveystieteiden tohtori Päivi Stenmanin (2020) tutkimus osoittaa yleisestikin hoitotyön merkityksellisyyden lisääntymisen, kun kinestetiikka on käytössä. Työn merkityksellisyyden taas on todettu olevan palkasta riippumaton työn ominaisuus, joka kytkeytyy työtyytyväisyyteen (Martela ym. 2018). Kinestetiikan käyttöönotto lisää työyhteisöissä työn kehittämistä ja tavoitteellisuutta ja ilmapiiri on kannustava, tukeva ja innostava.

– ilmapiiri on kannustava, tukeva ja innostava.

Kinestetiikkaa on jo koulutettu ja juurrutettu moniammatillisesti Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Etelä- ja Keski- Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueilla. Myös Helsingin kaupunki kouluttaa aktiivisesti henkilöstöään kinestetiikkaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eli Pohteella kehitettiin Voimavaroja tukeva hoitotyön toimintamalli -hanke Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana. Toimintamallin taustalle valittiin kinestetiikka. Hankkeen tarkoituksena on edistää voimavaroja tukevan hoitotyön toimintamallin jalkauttamista eri toimintaympäristöihin. Hankkeeseen voi tutustua Innokylän verkkosivulla.

Toimintamalli tukee kinestetiikan vakiinnuttamista Pohteen ikäihmisten palveluiden hoito- ja kuntoutustyöhön eri toimintaympäristöissä ja se soveltuu myös muiden palvelualueiden käyttöön.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistuu 1.8.2024. Kinestetiikan periaatteita on ehdotettu otettavaksi mukaan uudistetun tutkinnon perusteisiin. Tällä hetkellä kinestetiikkaa opetetaan Suomen Diakoniaopiston, Savon ammattiopiston, Gradia Jyväskylän, Sataedun, Taitotalon  ja Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) oppilaitoksissa.

Jotta oppilaitoksista valmistuneet uudet ammattilaiset voivat käyttää oppimaansa työelämässä, on työelämän kinestetiikan osaamisella ja käytöllä suuri merkitys. Kinestetiikan avulla voimme edistää uusien ammattilaisten saamista ja jäämistä työelämään.

Kinestetiikan avulla voimme edistää uusien ammattilaisten saamista ja jäämistä työelämään.

Hyvinvointialueilla kannattaa panostaa työn ja työyhteisöiden kehittämiseen työn mielekkyyttä lisäävillä toimintamalleilla. Kinestetiikan toimintamalli tuo laatua sekä asiakkaiden että työntekijöiden elämään – hyvinvoiva henkilöstö ja hyvinvoivat asiakkaat lisäävät alan veto- ja pitovoimaa. Tämä kehitys luonnollisesti myös auttaa hillitsemään terveydenhuollon kasvavia kustannuksia. Kinestetiikkaan panostaminen maksaa itsensä takaisin.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry
hallitus

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Kinestetiikka 1/2023 -lehdessä.
Lue koko lehti tästä.

Lähteet

Martela, F., Ryan, R. M. & Steger, M. F. (2018). Meaningfulness as satisfaction of autonomy, competence, relatedness, and beneficence: Comparing the four satisfactions and positive affect as predictors of meaning in life. Journal of Happiness Studies, 19(5).

Stenman, P. (2020). Iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana. Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta; Pietarsaaren kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Acta Univ. Oul. D 1581, 2020 Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto. Iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana  (oulu.fi) PDF


Kinestetiikan ylläpitopäivä Maskussa

Kinestetiikan ylläpitopäivä Maskussa

Kinestetiikkavastaavien tapaaminen ylläpito- eli kertauspäivän merkeissä pidettiin Luukan palvelukeskuksessa, Maskussa 14.4.2023

Kertauspäivään osallistui väkeä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta ja Turun Myllykodista. Kouluttajana oli kinestetiikkakouluttaja Virpi Koponen.

Virpi kommentoi päivää: ”Näin kouluttajana voin vain todeta, että huippuja ovat. Olen ylpeä heidän oivalluksistaan, hoksaamisestaan, varioinneistaan, luovuudestaan, tietotaidostaan ja osaamisestaan. Aiemmista kokemuksista he muistivat paljon.”

Osallistujien mielestä kertauspäivä oli tarpeellinen. He myös kertoivat, että päivän aikana kerratut asiat tuntuivat olevan aiempaa paremmin jo entuudestaan mielessä ja kyky soveltaa siirtymisiä näyttää myös porukalla edistyvän.


Yhdistyksen kevätkokous 2023

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.4.2023 kello 18.

Suomen Kinestetiikka-yhdistyksen sääntö-määräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.4.2023 kello 18.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat

  1. kokouksen avaus
  2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
  3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittely sekä toiminnantarkastajien lausunto
  6. päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. muiden esille tulevien asioiden käsittely
  8. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 19.4.2023.

Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!


Artikkelia päivitetty 18.4.2023. Ilmoittautumisaikaa pidennetty päivällä.