Ryhmäkuvassa ihmisiä seinälle heijastetun kuvan edessä.

Syventävä kurssi Kuusamossa

Kuusamossa pidettiin kinestetiikan syventävä kurssi 13.-15.10.2021.

Kurssille osallistui työntekijöitä kaupungin asumispalveluista ja kotihoidosta, Seviset hoivapalveluyrityksestä sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriasta.

Kouluttajana olivat Virpi Hantikainen ja Päivi Dyster Kuopiosta. Tällä kurssilla Päivi pätevöityi syventävän kurssin kouluttajaksi. Onnea Päivi!

Kiitos kaikille osallistujille erittäin voimaannuttavasta kurssista!


Länsi- ja Keski-Suomen aluetapaaminen

Länsi- ja Keski-Suomen kinestetiikan aluetoimintaa suunniteltiin tutor- ja kouluttajaporukalla 11.9. Alueen oma ryhmä sai nimekseen Kaik’kine.

Kuvassa ylärivissä vasemmalta: Ulla Korpela, Sari Hakaniemi, Saija Sievänen, Sari Alm, Milla Lavikainen ja Mira Aaltonen.
Alarivissä vasemmalta: Juuso Jokinen, Virpi Koponen, Tarja Vehkaoja ja Jaana Ahonen.

Ulla Korpela ja Sari Alm ovat kinestetiikan tutoreita; muut tapaamiseen osallistuneet ovat kinestetiikkakouluttajia.


Saana Heikkisen opinnäytetyö kinestetiikasta sosiaali- ja terveysalan uudistajana

Fysioterapeutti Saana Heikkisen opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoitus on kuvailla, millaisia työkaluja kinestetiikan toimintamalli tarjoaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa kinestetiikan tarjoamista mahdollisuuksista, kun halutaan kehittää toimintaa sosiaali- ja terveysalalla laadukkaammaksi ja kustannustehokkaamaksi ilman lisäresursointia. Tutkimus tehtiin Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sertifioimassa laatuyksikössä, tehostetun palveluasumisen yksikössä Pirkanmaalla.

Tutkimuksen toimeksiantajana oli Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

Tutkimuksen johtopäätös on, että kinestetiikan toimintamalli mahdollistaa käytänteiden uudistamista sosiaali- ja terveysalalla. Tällainen uudistaminen vaatii organisaatioissa yhdenmukaista, asiakaslähtöisesti toteutettua ja tavoitteellista toimintaa.

Tutkimus toi uutta tietoa kinestetiikan mukaisesta toiminnan kehittämisestä, erityisesti johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa esihenkilöiden kinestetiikkakoulutuksen kehittämisessä.


Savon ammattiopisto yhteistyökumppaniksi

Suomen Kinestetiikkayhdistys ja Savon ammattiopisto solmivat strategisen kumppanuussopimuksen 16.8.2021.

Yhteistyön tavoitteena on muun muassa

  • oppimispalvelujen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen
  • opetushenkilöstön osaamisen, tutkinnon perusteiden ja opetuksen kehittäminen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen
  • digitaalisen osaamisen ja palveluiden kehittäminen
  • organisaatioiden kilpailukyvyn vahvistaminen (kinestetiikan laatuyksiköt)
  • yhteiskuntavastuu ja vaikuttavuus.


Päivi Pennanen
koulutuspäällikkö
Kuopio

Päivi Dyster
opettaja, kinestetiikkakouluttaja
Kuopio

Savon ammattiopistossa kinestetiikkaosaamisen sisällyttäminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opetukseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen on ollut strateginen valinta. Työelämän kanssa on lähdetty yhteistyössä kehittämään toimintaa alueellamme.


Molemmat toimijat, Savon ammattiopisto ja Suomen Kinestetiikkayhdistys, haluavat olla aktiivisia yhteiskuntavaikuttajia ja kehittää toiminnallaan sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden ja työelämän osaamista.

Yhteistyö on merkittävä kinestetiikan® ja koulutuksen edistämisen kannalta.


[SIIRTYY] Kinestetiikan täydennyskoulutus kouluttajille ja tutoreille

Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutus SIIRTYY VUODELLE 2022

Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutus SIIRTYY VUODELLE 2022

Täydennyskoulutus on kätevästi heti kinestetiikan valtakunnallisen opintopäivän jälkeen, jotta pitkänmatkalaisillakin olisi paremmat mahdollisuudet osallistua molempiin koulutuksiin.

Koulutuksen ohjelma:

8.00–8.30 • Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.30 • Päivän aloitus
Tuija Saastamoinen ja Noora Vuoripelto
8.45 • Puheenjohtajan puheenvuoro
Virpi Hantikainen
9.00–10.00 • Luento: Kipu ja pelko
psykoterapeutti Sari Kinnunen
10.00–10.20 • Tauko
10.20 • Paneelikeskustelu: aistien merkitys arjessa
11.00–11.05 • Aistitaukojumppa
kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
11.10 • Luento: Viisaat aistit
kinestetiikkakouluttajat Pia Byysing ja Anita Tanttu
11.30 • Lounas
12.30–14.45 • Työpajat
Tehohoito ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström
Ympäristö ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
Lattian ja seinän taikaa: Aistit käyttöön interaktiivista teknologiaa hyödyntämällä, Esko Vihava, Aistikanava
Omatoimisen ruokailun edistäminen ympäristön kontrastien sekä astioiden ja ruokailuvälineiden avulla, Sirpa Lähdevuori, E. Ahlström
14.45 • Päiväkahvi
15.15–16.00 • Alueterveiset, vuoden 2020 tutorin palkitseminen ja muut ajankohtaiset asiat


Julkaistu alun perin 31.3.2021. Päivitetty 16.8.2021 tapahtuman siirtämisen vuoksi.


[SIIRTYY] Kinestetiikan syksyn 2021 koulutustapahtumat

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n valtakunnallinen opintopäivä SIIRTYY VUODELLE 2022

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää vuoden 2021 valtakunnallisen opintopäivän Helsingissä yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa


Kinestetiikan 8. valtakunnallinen

OPINTOPÄIVÄ

23.9.2021 Helsingissä

Koulutuspaikka on Suomen Diakoniaopisto
Alppikatu 2 A, 00530 Helsinki

Ilmoittaudu opintopäivään!

Koulutuksen teemana on hoitotyön toimijat ja osallistujat

Tule mukaan kuuntelemaan kinestetiikan merkityksestä toimijuutta ja osallisuutta tukevassa työotteessa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opintopäivällä tutustut Kinestetiikkayhdistyksen yhteistyökumppaneihin sekä ajankohtaisiin kinestetiikan tutkimuksiin.


Hinnat

Opintopäivän hinta on 85 € Suomen Kinestetiikkayhdistyksen jäsenelle ja 135 € muille. Hinta sisältää osallistumisen, aamu- ja iltapäiväkahvin ja luentomateriaalin.


Näytteilleasettajat


Ilmoittaudu kinestetiikan opintopäivään 2021!

HUOM! Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutuspäivään, joka järjestetään perjantaina 24.9.2021 SDO:lla, ilmoittaudutaan samalla lomakkeella.


Julkaistu alun perin 18.3.2021. Päivitetty 16.8.2021 tapahtuman siirtämisen vuoksi.


Kymmenen henkilön kesäinen ryhmäkuva rannalla.

Uusia kinestetiikan tutoreita Tampereella

Kymmenen uutta kinestetiikan tutoria valmistui 16.6.2021 Tampereella.

Osallistujia oli Tampereen kaupungin ikäihmisten kotihoito- ja asumispalveluista sekä Nokian kotihoidosta.

Kinestetiikan tutoreiden yhteystiedot löydät verkkosivultamme.

Voit katsoa myös kartalta oman alueesi tutorit.

Kymmenen henkilön kesäinen ryhmäkuva rannalla.

Kuvassa edessä vasemmalta Anna Koveluhta ja Essi Teerinen; keskellä vasemmalta Anna Hannonen, Päivi Vierula, Katriina Koivunen ja Anette Häkkinen; takana vasemmalta Roope Karjalainen, Jouko Laitila, Markus Iiskola ja Outi Karlsson.

Yhdistys onnittelee lämpimästi uusia tutoreita!


Kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa

Kesäkuussa valmistui kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa: Heidi Lågas ja Tuija Saastamoinen.

Heidi Lågas

Tuija Saastamoinen

Heidi ja Tuija aloittivat kouluttajakoulutuksen viime vuoden tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelaan joukossa Tampereella. Koronarajoituksista johtuvien aikataulumuutoksien vuoksi heidän valmistumisensa siirtyi tämän vuoden kesäkuulle.

Heidi työskentelee lähihoitajana Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa Helsingissä ja Tuija fysioterapeuttina ja apulaisosastonhoitajana Myllypuron seniorikeskuksessa Helsingissä.

Saimme joukkoomme kaksi loistavaa kouluttajaa!

Yhdistys onnittelee Heidiä ja Tuijaa ja toivottaa heidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään!


Ryhmäkuvassa kymmenen henkilöä seisoo kaaressa ja kaikki näyttävät peukkua. Kuvan keskellä edessä on kaksi papupalloa, keltainen ja punainen. Kaikilla henkilöillä on maskit kasvoilla.

Mainion makuista elämää asukkaiden kanssa

Hyvä ja laadukas, asukkaan tarpeen mukainen hoiva on koko tiimin asia. Viime vuonna pohdimme Mehiläisellä Mainiokoti Linnantauksen tiimissä, miten me voisimme lisätä omaa osaamistamme ja mistä saisimme hyviä työkaluja jo entisten lisäksi.

Millä saisimme asukkaamme osallistettua omaan arkeensa enemmän ja miten saisimme kaikki mahdolliset, vähäisetkin voimavarat käyttöön? Pohdimme, miten voisimme hoitaa asukkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja kuinka voisimme tehdä työntekijöiden työstä vielä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Kinestetiikan toimintamalli vaikutti siltä, että sen avulla voisimme saavuttaa näitä asioita.

Uteliaina halusimme lähteä juurruttamaan kinestetiikkaa osaksi yksikkömme toimintaa.

Kinestetiikka ei ole erillisiä tekniikoita vaan se on lähestymistapa ja toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnolliseen liikkumiseen sekä kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen. Kinestetiikan avulla hoitajat pystyvät tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaan mielekästä ja aktiivista arkea, minkä koettiin tuovan työhön mielekkyyttä.

Jotta kinestetiikka saataisiin laadukkaasti osaksi yksikön jokapäiväistä arkea, on esimiehen ymmärrettävä mistä on kysymys. Yksikön johtaja Katja pakkasi marraskuussa 2020 kassinsa ja hurautti Kuusamoon kinestetiikan esimiehille suunnattuun koulutukseen. Päivä oli silmiä avaava ja palo kinestetiikan oppimiseen lähti kytemään sen aikana.

Koulutuksesta saatu into herätti työntekijöiden mielenkiinnon, ja saimmekin ensimmäiseen peruskoulutukseen runsaasti innokkaita vapaaehtoisia osallistujia. Ennen työntekijöiden koulutuksen alkua olimme siis jo kovin innoissamme uusista tuulista.

Ensimmäisen koulutuspäivän tunnelmat olivat jännittyneet ja odottavat. Päivän mittaan työntekijöiden silmissä paloi innostumisen loiste. Oppimisen ohella nauroimme välillä vedet silmissä eikä kommelluksiltakaan täysin vältytty.

Ensimmäisen päivän tunnelma yhteen vedettynä: huikea! Työntekijät kommentoivat: ”Tämähän on helppoa ja mukavaa!”

Pyörätuolissa istuva kameraa katsova naisoletettu näyttää peukkua. Hänen edessään istuu selin kuvaajaan henkilö. Taustalla tilannetta seuraa istuen naisoletettu kasvot kameraan päin. Kummallakin naisoletetulla on maskit kasvoilla.

Uuden oppiminen toi silminnähden työhön iloa ja hyvää mieltä.

Koimme, että kinestetiikan avulla asukas itse pystyy olemaan päivittäisissä toiminnoissa aktiivinen osapuoli ja yhteisen tekemisen päätähti, jota hoitaja tukee vain tarvittaessa.

Työntekijät eivät meinanneet malttaa odottaa seuraavaa työvuoroa, jolloin pääsisivät kokeilemaan uusia asioita asukkaiden kanssa ja perehdyttämään muita tiimin jäseniä kinestetiikan saloihin.

Tiimimme kokee, että kinestetiikan koulutus on vahvistanut jo nyt tiimityötä ja ajatusta siitä, että olemme yhteisellä asialla. Koemme, että uuden opin myötä työn ilo on kasvanut ja henkilökunta on saanut enemmän keinoja asukkaiden kanssa toimimiseen arjessa.

Kinestetiikan avulla olemme päässeet toteuttamaan paremmin mainion makuista, asukkaiden näköistä arkea!

Katja Väkeväinen
yksikön johtaja, Mainiokoti Linnantaus

Ryhmäkuvassa kymmenen henkilöä seisoo kaaressa ja kaikki näyttävät peukkua. Kuvan keskellä edessä on kaksi papupalloa, keltainen ja punainen. Kaikilla henkilöillä on maskit kasvoilla.

Mainiokoti Linnantauksen henkilökuntaa