Sertifikaatti voimassa 17.12.2024 asti

Kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti voimassa 17.12.2024 asti

Helsingin kaupunki, Koskelan seniorikeskuksen osasto F3

Sertifikaatti myönnetty 12.12.2018

Sertifikaatti uusittu 17.12.2021

Helsingin kaupungin Koskelan seniorikeskuksen osasto F3:lle myönnettiin kinestetiikan laatusertifikaatti 12.12.2018. Osasto F3 on ensimmäinen Helsingin kaupungin arviointi- ja kuntoutusyksikkö, jolle luovutettiin Kinestetiikkayhdistyksen laatuyksikön sertifikaatti.

Yksikössä aloitettiin kinestetiikan kehittämistyö vuonna 2012, jolloin Koskelan monipuolinen palvelukeskus otti kinestetiikan toimintamallin työvälineeksi.

Yksikön ensimmäinen tutor valmistui vuonna 2014 ja toinen 2017. Yksikössä toimii myös kinestetiikkavastaava, joka on käynyt syventävän kurssin.

Hoito- ja kuntoutustyöhön tarvitaan aina innovatiivisia, innostavia ja käytännössä toimivia menetelmiä. Kinestetiikka on toimintamalli tuen tarpeessa olevan henkilön voimavarojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Avainasiana on vuorovaikutus ja kunnioittava kohtaaminen. Kinestetiikka onkin lähempänä kokonaista ihmiskäsitystä kuin pelkkää ergonomista toimintaa.

F3:n toimintaa ohjaa asiakkaiden voimavarojen hyödyntäminen, hyvä vuorovaikutus ja kunnioittava kohtaaminen. Luovuus on lisääntynyt ja tuonut aivan uusiakin ulottuvuuksia työhön. Osastolla ollaan läsnä, kosketetaan ja istutaan vieressä sekä halaillaan paljon. Yhdessä ideoidaan ja vietetään aktiivista arkea. Henkilökunta työskentelee taidolla ja sydämellä moniammatillisesti. Kinestetiikka näkyy kaikessa yksikön kuntouttavassa toiminnassa: sen avulla voidaan ottaa paremmin huomioon asiakkaiden yksilöllisyyttä ja se antaa yhteisen arvopohjan hoitotyölle.

Yksikkö hoitaa ikääntyviä jatkokuntoutusasiakkaita, joiden toimintakyky voi olla alentunut esimerkiksi muistisairauksista, sosiaalisista ongelmista, päihdeongelmista tai neurologisista, traumaperäisistä tai psyykkisistä sairauksista johtuen. Tavoitteena on asiakkaan palaaminen omaan kotiinsa tai ympärivuorokautiseen asumispalveluun.

LAATUSERTIFIKAATTI