Sertifikaatti voimassa 8.8.2025 asti

Kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti voimassa 8.8.2025 asti

Helsingin kaupungin Myllypuron seniorikeskuksen ryhmäkodit Rytmi ja Tempo

Sertifikaatti myönnetty 3.1.2018

Sertifikaatti uusittu 8.8.2022

Myllypuron seniorikeskuksen ryhmäkodit Rytmi ja Tempo sertifoitiin kinestetiikan laatuyksiköiksi ensimmäisen kerran jo vuonna 2018. Silloin osasto oli vielä nimeltään Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen osasto 5.

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen osasto 5 on ensimmäinen Helsingin kaupungin toimipaikka ja samalla myös ensimmäinen monipuolinen palvelukeskus, joka on saanut kinestetiikan laatusertifikaatin. Asukkaita ympärivuorokautista laitoshoitoa antavalla osastolla on yhteensä 27. Kinestetiikka tutoreiden johdolla olemme panostaneet kinestetiikan juurruttamiseen osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Moniammatillinen yhteistyö ja turvallinen työyhteisö mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja toiminnan kehittämisen. Ihmisten arvostava kohtaaminen ja avoin vuorovaikutus ovat tärkeitä osa-alueita ja niistä on jatkuvasti yhdessä keskusteltava osastolla. Toiminta-ajatuksemme on ”oo kun kotonas” ja siihen pyrimme kaikin keinoin.

Maarit Ristolainen
osastonhoitaja

Tuija Saastamoinen
fysioterapeutti

LAATUSERTIFIKAATTI