Uudistimme nettisivujamme tässä jokin aika sitten. Samaan yhteyteen otimme käyttöön uuden työvälineen sivuillemme eli blogin. Tarkoitus on tuoda blogissamme esille ajatuksia, mietteitä, kehittämiskohteita, tutkimusta ja arjen aherrusta kinestetiikan parista niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Aiheet ja kirjoittajat blogissamme vaihtuvat. Kirjoittaja voi olla yhdistyksemme hallituksesta, Kinestetiikkakouluttaja tai -tutor, peruskurssin tai syventävän kurssin käynyt, joku, joka käyttää kinestetiikkaa arjessa tai on vain muuten aiheeseen syventynyt.

Tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessa peilaan valtakunnallisen vanhustenviikon 6.–13.10.2019 teemaa Varaudu vanhuuteen. Vanhusten viikkohan alkaa vanhusten päivästä, joka on ollut vuodesta 1954 alkaen lokakuun ensimmäinen sunnuntai. Tällöin pidetään valtakunnallinen pääjuhla. Tänä vuonna se oli Sodankylässä ja juhlassa oli puhumassa kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Vanhustyön Keskusliiton pj. Hannakaisa toi esille puheessaan sen, miten tärkeää on varautua vanhuuteen hyvissä ajoin, viimeistään siirtyessään työelämästä eläkkeelle tulee huomioida suuri muutos elämässä. Yhteiskunnan tulisi olla läsnä myös tässä elämänvaiheessa. Sen tulisi tarjota lakisääteistä tukea eläkkeelle siirtyville, hyvinvointi- ja terveystarkastusta, joka on suunniteltu juuri tätä elämänvaihetta varten. Tarkastuksessa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaisi eläköityvän keskeiset terveysriskit ja mahdolliset piilevät sairaudet sekä ohjaisi terveellisempiin elämäntapoihin ja sosiaaliseen arkeen. Eläköityessä olisi tärkeää vahvistaa ja ylläpitää koko toimintakykyä, kaikkia sen ulottuvuuksia, laajasti.

Myös kinestetiikan toimintafilosofian käyttäminen työkaluna on varautumista vanhuuteen. Monet vanhustenhuollon parissa toimivat yritykset, hoitokodit ja niiden työntekijät ovat varautuneet vanhuuteen ottamalla kinestetiikan yhdeksi työvälineeksi hoitotyössään. Kinestetiikka on läsnä erittäin monen vanhuksen elämässä. Kinestetiikka tuo toimintafilosofiallaan iloa, yhteisöllisyyttä, uudenlaisia toimintatapoja, kokonaisvaltaista kuntoutusta, läsnäoloa ja pysähtymistä monen vanhuksen arkeen päivittäisten toimintojen kautta. Kinestetiikka mahdollistaa pienenkin liikkeen ja voimavaran hyödyntämisen tuoden vanhusten arkeen ja tulevaisuuteen lisää voimavaroja.

Lisäksi kinestetiikka työvälineenä tuo sitä käyttävälle varautumista vanhuuteen, omaan vanhuuteen. Kinestetiikkaa käyttämällä hyödynnetään normaaleja, olemassa olevia liikemallejamme, aistitoimintojamme ja kunnioittavaa kohtaamista. Avustaja avustaa avustettavaa heidän lähtökohdistaan, hyödyntäen heidän omia voimavarojaan, sen hetkistä ympäristöä ja liikkumista mahdollistavia ihmisen toimintoja. Emme tee puolesta vaan mahdollistamme ja tällöin liike lähtee avustettavasta, ei avustajasta. Ei tapahdu kuormitusta vaan liikettä, joka kuntouttaa ja vie pienenäkin voimavarana eteenpäin. Se kuntouttaa niin avustettavaa kuin avustajaa. Se ei tuo taakkaa avustajalle vaan päinvastoin. Keventää avustajan työtä. Näin avustaja varautuu myös omaan vanhuuteensa. Vahvistamalla omaa toimintakykyään sen sijaan, että kuluttaisi sitä.

Hyvää vanhustenviikkoa kaikille ja varaudutaan vanhuuteen, nyt heti!

Syksyterveisin 7.10.2019 Pielisen rannalta
Marjo Vallius-Hyttinen,
kinestetiikkatutor,
yksikönjohtaja Ykköskoti Onnela, HoivaMehiläinen.