Blogimme

Uudistimme nettisivujamme tässä jokin aika sitten. Samaan yhteyteen otimme käyttöön uuden työvälineen sivuillemme eli blogin. Tarkoitus on tuoda blogissamme esille ajatuksia, mietteitä, kehittämiskohteita, tutkimusta ja arjen aherrusta kinestetiikan parista niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Aiheet ja kirjoittajat blogissamme vaihtuvat. Kirjoittaja voi olla yhdistyksemme hallituksesta, Kinestetiikkakouluttaja tai -tutor, peruskurssin tai syventävän kurssin käynyt, joku, joka käyttää kinestetiikkaa arjessa tai on vain muuten aiheeseen syventynyt.

Tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessa peilaan valtakunnallisen vanhustenviikon 6.–13.10.2019 teemaa Varaudu vanhuuteen. Vanhusten viikkohan alkaa vanhusten päivästä, joka on ollut vuodesta 1954 alkaen lokakuun ensimmäinen sunnuntai. Tällöin pidetään valtakunnallinen pääjuhla. Tänä vuonna se oli Sodankylässä ja juhlassa oli puhumassa kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Vanhustyön Keskusliiton pj. Hannakaisa toi esille puheessaan sen, miten tärkeää on varautua vanhuuteen hyvissä ajoin, viimeistään siirtyessään työelämästä eläkkeelle tulee huomioida suuri muutos elämässä. Yhteiskunnan tulisi olla läsnä myös tässä elämänvaiheessa. Sen tulisi tarjota lakisääteistä tukea eläkkeelle siirtyville, hyvinvointi- ja terveystarkastusta, joka on suunniteltu juuri tätä elämänvaihetta varten. Tarkastuksessa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaisi eläköityvän keskeiset terveysriskit ja mahdolliset piilevät sairaudet sekä ohjaisi terveellisempiin elämäntapoihin ja sosiaaliseen arkeen. Eläköityessä olisi tärkeää vahvistaa ja ylläpitää koko toimintakykyä, kaikkia sen ulottuvuuksia, laajasti.

Myös kinestetiikan toimintafilosofian käyttäminen työkaluna on varautumista vanhuuteen. Monet vanhustenhuollon parissa toimivat yritykset, hoitokodit ja niiden työntekijät ovat varautuneet vanhuuteen ottamalla kinestetiikan yhdeksi työvälineeksi hoitotyössään. Kinestetiikka on läsnä erittäin monen vanhuksen elämässä. Kinestetiikka tuo toimintafilosofiallaan iloa, yhteisöllisyyttä, uudenlaisia toimintatapoja, kokonaisvaltaista kuntoutusta, läsnäoloa ja pysähtymistä monen vanhuksen arkeen päivittäisten toimintojen kautta. Kinestetiikka mahdollistaa pienenkin liikkeen ja voimavaran hyödyntämisen tuoden vanhusten arkeen ja tulevaisuuteen lisää voimavaroja.

Lisäksi kinestetiikka työvälineenä tuo sitä käyttävälle varautumista vanhuuteen, omaan vanhuuteen. Kinestetiikkaa käyttämällä hyödynnetään normaaleja, olemassa olevia liikemallejamme, aistitoimintojamme ja kunnioittavaa kohtaamista. Avustaja avustaa avustettavaa heidän lähtökohdistaan, hyödyntäen heidän omia voimavarojaan, sen hetkistä ympäristöä ja liikkumista mahdollistavia ihmisen toimintoja. Emme tee puolesta vaan mahdollistamme ja tällöin liike lähtee avustettavasta, ei avustajasta. Ei tapahdu kuormitusta vaan liikettä, joka kuntouttaa ja vie pienenäkin voimavarana eteenpäin. Se kuntouttaa niin avustettavaa kuin avustajaa. Se ei tuo taakkaa avustajalle vaan päinvastoin. Keventää avustajan työtä. Näin avustaja varautuu myös omaan vanhuuteensa. Vahvistamalla omaa toimintakykyään sen sijaan, että kuluttaisi sitä.

Hyvää vanhustenviikkoa kaikille ja varaudutaan vanhuuteen, nyt heti!

Syksyterveisin 7.10.2019 Pielisen rannalta
Marjo Vallius-Hyttinen,
kinestetiikkatutor,
yksikönjohtaja Ykköskoti Onnela, HoivaMehiläinen.


Toimistotyöntekijämme Heli

Nyt syyskuussa meillä aloitti Heli Ristilä toimistotyöntekijänämme. Helin tavoitat sähköpostilla heli.ristila@kinestetiikka.fi ja puhelimitse 040 933 1819.

Tervetuloa Heli joukkoomme!


Kinestetiikan esimieskurssi Jyväskylässä 24.3.2020

Kinestetiikan toimintamallin jalkaantuminen vaatii asian jatkuvaa esillä oloa ja erityisesti esimiesten
tukea ja sitoutumista. Toimintamallin hyödyntämisen haasteita ovat usein vaikeus muuttaa rutiineja,
opitun uuden toimintatavan ylläpitäminen ja uusien toimintatapojen juurruttaminen hoitotyön
arkeen. Esimiehille suunnatun koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa kinestetiikasta ja sen hyödyistä,
mitä ja miten kursseilla opitaan sekä miten esimies voi tukea henkilöstöään kinestetiikan
juurruttamisessa. Ensimmäiset suuren suosion saaneet esimieskoulutukset pidettiin Helsingissä ja
Tampereella 2018 sekä Seinäjoella ja Oulussa 2019.

Koulutuksen esitteeseen tästä: Kinestetiikan esimieskurssi 2020 Jyväskylä


Kinestetiikkatutoreiden ja -kouluttajien täydennyskoulutus 22.11.2019 Oulussa

Tervetuloa kinestetiikkatutoreiden ja -kouluttajien täydennyskoulutukseen 22.11.2019.

Vuoden 2019 tutoreiden ja kouluttajien täydennyskoulutus pidetään Oulussa.
Järjestelyistä ja ohjelmasta on vastannut Pikinet( Pohjois-ja Itä-Suomen kinestetiikka tutorit) työryhmä, kiitos teille. Toivomme runsasta osallistumista, ohjelmassa on meille kaikille tärkeitä asioita. Palkitsemme myös vuoden 2019 tutorin.

Tutustu ohjelmaan ja ilmottaudu pian, kuitenkin 1.10.2019 mennessä.

Klikkaa seuraavasta linkistä, niin pääset ohjelmaan ja tietoihin ilmoittautumisesta:

Tutorit kouluttajat täydennyskoulutus221119


Toimistotyöntekijän hakuprosessi

Olemme saaneet 112 hakemusta toimistotyöntekijän paikkaan. Kiitämme kaikkia kiinnostuneita. Hakemusten paljous yllätti meidät ja valintaprosessi on käynnissä.


Haemme toimistotyöntekijää vakituiseen työsuhteeseen

Hei

 

yhdistyksemme hakee toimistotyöntekijää vakituiseen työsuhteeseen. Työ on osa-aikainen ja se alkaa 1.9.19 tai sopimuksen mukaan .

Lisää tietoa toimistotyöntekijän työpaikasta löydät:.

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10012446?searchPhrase=kinestetiikka&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1


Kinestetiikan neljäs esimieskurssi pidettiin Oulussa Rajakylänhoivan tiloissa

Kinestetiikan neljäs esimieskurssi pidettiin Oulussa Rajakylänhoivan tiloissa ja osallistujamäärä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta oli runsas. Osallistujia oli Oulun kaupungin vanhuspalveluista ja erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluista, Haapaveden kaupungin terveyspalveluista ja hoito- ja hoivapalveluista sekä Coronaria Hoiva Oy:n esimiehiä Yli-Torniosta, Kuusamosta, Oulusta, Muhokselta ja Jyväskylästä. Suurin osa osallistujista oli suorittanut kinestetiikan peruskurssin ja tämän huomasi päivän aikana, ymmärrys kinestetiikasta toimintamallina oli vahvasti läsnä. Ajatuksia vaihdettiin puolin ja toisin ja osallistujat saivat matkaan ideoita, jotka tukevat toimintamallin juurruttamista käytäntöön.
Kiitos kaikille osallistujille, esimiehen rooli on todella tärkeä!Itävallan vierailuja


Itävallan vierailijat Virpi Hantikaisen kanssa

Kinestetiikka tutor Sari Lehtonen Amiedusta vieraili Etelä-Itävallassa Laasin sairaalassa sekä Wienissä vanhusten hoitokodissa nimeltään Leopoldstadt. Leopodstatin hoitokodissa on koko henkilökunta lääkäreitä myöten koulutettu kinestetiikkaan. Sari on vieraillut myös Wienissä yksityisessä Carita´s homessa sekä Hermagorissa Gailtal-Klinikalla, joka on neurologinen kuntoutuskeskus.

Matkojen tavoitteena oli mm. tutustua kinestetiikan toteutumiseen erilaisissa toimintaympäristöissä Itävallassa, saada konkreettisia käytännön työn esimerkkejä, uusia ideoita omaan opetustyöhön sekä miten voisimme Suomessa mahdollisesti kehittää kinestetiikan jalkautumista edelleen. Tavoitteena oli lisäksi saada yhteistyökumppaneita opiskelijavaihdon tiimoilta.

Vastavierailu Suomeen järjestettiin toukokuussa ja vieraina olivat Manuela Graf, Pflegeheim Kamilluksen johtaja sekä hoitajat Waltraud Schweighofer ja Brigitta Bonhold. Kamillusheim sijaitsee Passail -nimisessä pienessä kylässä Grazin kaupungin pohjoispuolella. Vierailijat tutustuivat perjantaina 24.5 aamupäivällä Amieduun, jossa heille esiteltiin oppilaitosta sekä kerrottiin kinestetiikan opetuksesta lähihoitajakoulutuksessa. Heli Pispala-Tapio, kansainvälisyys-kouluttaja kertoi Erasmus + -projektista sekä erilaisista toteutuksista ja hankkeista sen tiimoilta ympäri maailmaa. Iltapäivällä Sari tutustui vieraiden kanssa Kontulan monipuoliseen palvelukeskukseen, jossa kinestetiikka tutor Päivi Kempas esitteli taloa sekä erilaisia toimintoja siellä. Lisäksi toinen hoitajista pääsi Päivin kanssa pohtimaan erään asiakkaan avustamista vuoteessa. Kontulasta matka jatkui Espoon Attendon Olarinpuistoon, jonka johtaja Pirjo Pyykkönen oli Kamillusheimissa mukana. Olarinpuisto on luonto -teemainen vanhusten hoivakoti. Mukana oli saksankielentaitoinen opiskelija tulkkina. Molemmat tutustumispaikat tekivät vieraisiin suuren vaikutuksen ja he kokivat saaneensa uusia ideoita omaan työpaikkaansa. 25.5 vieraat tutustuivat Helsinkiin. Illalla tapasimme heidät Virgin Oil:ssa illallisen merkeissä. Tapaamiseen osallistui Virpi Hantikainen, yhdistyksen puheenjohtaja.