Kinestetiikka helpottaa hoitotyötä, omin voimin ja kunnioituksella.

Ylöjärven kaupungin tiedotuslehden artikkeli ”Kinestetiikka helpottaa hoitotyötä Tiuravuoren palvelukeskuksessa”. Ylöjärvellä kinestetiikkakoulutukset alkoivat keväällä 2017 kuten aiemmin olemme tiedottaneet kotisivullamme jutussa ” Ensimmänen kinestetiikan peruskurssiryhmä Ylöjärven perusturvan hoito-ja kuntoutumispalveluissa.”

Vuonna 2018 koko Ylöjärven vanhus-ja vammaistyön henkilöstö, noin 250, kotihoitoa myöten on suorittanut kinestetiikan peruskurssin ja 32 henkilöä syventävän kurssin. Ylöjärven Tiuravuoren palvelukeskuksen kaikki esimiehet osallistuivat kinestetiikan esimieskurssille 18.9. 2018 Tampereella ja jatkoa on tulossa.

Tiuravuoren palvelukeskuksessa on huomattu kinestetiikan mahdollisuudet. Aiemmin kokonaan vuodepotilaana olleille asukkaille kinestetiikka on avannut aivan uuden maailman. Hoitajat kokevat kinestetiikan tuoneen heidän työhönsä uudenlaista läsnäoloa ja kunnioittamista: ”Nyt tehdään enemmän yhteistyötä autettavan kanssa, sen sijaan, että hän olisi vain siirrettävä kohde”. Uuden toimintamallin juurruttaminen käytäntöön vaatii asian jatkuvaa esillä pitämistä, ettei luisuta takaisin vanhaan. Myös sijaiset ja uudet tulokkaat perehdytetään kinestetiikkaan. Tämä on se tapa, jolla Ylöjärvi hoitaa palveluasukkaansa, kertoo osastonhoitaja Kirsi Kuusi”. Hienoa Ylöjärvi !

 Lue lisää Lue Ylöjärvi-lehti 5.9.2018.

Tästä pääset lehteen: http://www.e-julkaisu.fi/ylojarvi/ylojarvilehti/2-2018/mobile.html#pid=8