Vuoden 2018 tutorit palkittiin 9.11.2018 pidetyllä tutoreiden ja kouluttajien täydennyskoulutuspäivällä Seinäjoella. Nyt kunniakirjan saivat Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen kolme tutoria, jotka kaikki työskentelevät osastolla 5. Palkitsemisen perusteena oli heidän pitkäjänteinen työnsä kinestetiikan jalkaannuttamisessa osastolle. Työ näkyy muun muassa siinä, että osastolle on juuri myönnetty kinestetiikan laatusertifikaatti. Kuvassa vasemmalta sh Juha Hurskainen, ft Tuija Saastamoinen ja lh Noora Vuoripelto. Yhdistys onnittelee kaikkia tästä erittäin ansaitusta vuoden 2018 tutorin tittelistä.