Jaakko Valvanne

Jaakko Valvanne on LKT ja toimii geriatrian professorina Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä. Lisäksi hän toimii kehittämisen asiantuntijana Tampereen kaupungin ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajayksikössä ja määräaikaisena osastonylilääkärinä TAYS:ssa. Ennen Tampereelle siirtymistä vuonna 2010 Valvanne toimi pitkään vanhusten palvelujen kehittämis- ja johtamistehtävissä Helsingissä ja Espoossa.