Kinestetiikka erikoissairaanhoidossa -opintopäivä järjestetään Tampereella 21.11.2024

Paikka:
Lapland Hotelli Tampere, Yliopistonkatu 44, Tampere.
Hotelli sijaitsee rautatieaseman lähellä kävelymatkan päässä.

Aika:
21.11.2024 klo 8.00–16.00 (varsinainen ohjelma alkaa kello 9.00)

Hinta:
130 €/henkilö. Hinta sisältää luentopäivän ohjelman ja materiaalin, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvin sekä todistuksen.

OHJELMA

wdt_ID Kello Ohjelma Esiintyjä
1 8.00–9.15 Ilmoittautuminen ja aloituskahvit
2 9.15–9.30 Päivän avaus Virpi Hantikainen
esh, TtT, hoitotieteen dosentti, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja
3 9.30–10.00 Vuorovaikutuksen fysiologia Fiia Gäddnäs
anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Keski-Pohjanmaan keskussairaala
4 10.00–10.30 Potilaan vierellä – olla niin läsnä kuin olla voi Catharina Alanko
esh, aoh, Vaasan keskussairaala teho-osasto
5 10.30–11.00 Omaisten rooli potilaan hoidossa. Rasite vai mahdollisuus? Päivi Peltola
tehohoitaja, OYS teho-osasto
6 11.00–12.00 Painehaavaumien ennaltaehkäisy – liikkumisen ja liikuttamisen tärkeys Kirsi Hagström
fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja, Vaasan keskussairaala
7 12.00–13.00 Lounas
8 13.00–13.30 Hengitystä tukeva asentohoito Marja Klasila
tehohoitaja, kinestetiikkakouluttaja, OYS teho-osasto
9 13.30–14.15 Kinaesthetics in a multi-professional setting in a Spinal cord injury (SCI)
rehabilitation clinic
Christa Schwager
sh, kuntoutuksen asiantuntija ja kinestetiikkakouluttaja, Swiss Paraplegic centre, Sveitsi
10 14.15–14.45 Kahvi
11 14.45–15.15 Kinestetiikka vaativan kuntoutuksen potilaalla Niina Westerqvist
lähihoitaja ja kinestetiikkakouluttaja, Vaasan keskussairaala
12 15.15–15.45 Saattohoitopotilaan kohtaaminen: läsnäolo, kosketus ja liikkumisen tukeminen Virpi Hantikainen
esh, TtT, hoitotieteen dosentti, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja
13 15.45–16.00 Päivän lopetus Virpi Hantikainen
Ilmoittaudu kinestetiikka erikoissairaanhoidossa -opintopäivälle tästä!

8.00–9.15
Ilmoittautuminen ja aloituskahvit

9.15–9.30
Päivän avaus
Virpi Hantikainen
esh, TtT, hoitotieteen dosentti, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja

9.30–10.00
Vuorovaikutuksen fysiologia
Fiia Gäddnäs
anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Keski-Pohjanmaan keskussairaala

10.00–10.30
Potilaan vierellä – olla niin läsnä kuin olla voi
Catharina Alanko
esh, aoh, Vaasan keskussairaala teho-osasto

10.30–11.00
Omaisten rooli potilaan hoidossa. Rasite vai mahdollisuus?
Päivi Peltola
tehohoitaja, OYS teho-osasto

11.00–12.00
Painehaavaumien ennaltaehkäisy – liikkumisen ja liikuttamisen tärkeys
Kirsi Hagström
fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja, Vaasan keskussairaala

12.00–13.00
Lounas

13.00–13.30
Hengitystä tukeva asentohoito
Marja Klasila
tehohoitaja, kinestetiikkakouluttaja, OYS teho-osasto

13.30–14.15
Kinaesthetics in a multi-professional setting in a Spinal cord injury (SCI) rehabilitation clinic
Christa Schwager
sh, kuntoutuksen asiantuntija ja kinestetiikkakouluttaja, Swiss Paraplegic centre, Sveitsi

14.15–14.45
Kahvi

14.45–15.15
Kinestetiikka vaativan kuntoutuksen potilaalla
Niina Westerqvist
lähihoitaja ja kinestetiikkakouluttaja, Vaasan keskussairaala

15.15–15.45
Saattohoitopotilaan kohtaaminen: läsnäolo, kosketus ja liikkumisen tukeminen
Virpi Hantikainen
esh, TtT, hoitotieteen dosentti, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja

15.45–16.00
Päivän lopetus
Virpi Hantikainen

Ilmoittaudu kinestetiikka erikoissairaanhoidossa -opintopäivälle tästä!

ESIINTYJÄT

Christa Schwager

Sveitsiläinen sairaanhoitaja ja hoitotyön asiantuntija Christa Schwager on kokenut kuntoutuksen asiantuntija ja kinestetiikkakouluttaja, joka on työskennellyt 30 vuoden ajan Swiss Paraplegic -keskuksessa Nottwilissa Sveitsissä. Kuntoutuksen asiantuntijana hän vastaa hoitotyön kehittämisestä kinestetiikan ja potilasopetuksen alalla. Kinestetiikkakouluttajana hän opettaa terveydenhuollon ammattilaisia Paraplegic-keskuksessa ja muualla. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös koulutusten ja kurssien järjestäminen potilaille ja heidän omaisilleen.

Christa Schwager on osallistunut useisiin Haiti-projekteihin, jotka on rahoitettu Sveitsin Paraplegic-säätiön toimesta. Tarkoituksena oli perustaa ja kehittää Pohjois-Haitin alueelle kuntoutusasema selkäydinvammaisille ja opettaa terveydenhuollon henkilökuntaa. Sveitsin Paraplegic-keskus Nottwil on Euroopan suurin selkäydinvammaisten kuntoutuskeskus, jossa on kahdeksan vuodeosastoa ja teho-osasto, yhteensä 180 vuodepaikkaa. Akuutti- ja kuntoutustehtävien lisäksi keskus on tunnettu Weaning-keskuksena. Yhdellä vuodeosastolla hoidetaan myös potilaita, joille on tehty vaikeita selkäydinleikkauksia ja ortopedisiä toimenpiteitä.

Virpi Hantikainen

Erikoissairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, hoitotieteen dosentti ja kinestetiikkakouluttaja Virpi Hantikainen tutustui kinestetiikkaan Sveitsissä ja toi kinestetiikan Suomeen 1997. Hän on Suomen Kinestetiikkayhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja. Hantikaisella on yli 40 vuoden kokemus hoitotyöstä sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä. Hän pitää vuosittain lukuisia erilaisia ja eritasoisia kinestetiikan koulutuksia eri puolilla Suomea, peruskursseista aina tutor- ja kouluttajakoulutuksiin asti.

Fiia Gäddnäs

Lääketieteen tohtori ja anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Fiia Gäddnäs työskentelee Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa, joka on osa hyvinvointialue Soitea. Hänen akateeminen mielenkiintonsa on erityisesti keskittynyt vaikeasti sairaiden potilaiden kudosparanemiseen ja toipumisen edistämiseen. Gäddnäsilla on syvälliset tiedot peruselintoimintojen, elimistön puolustusreaktioiden ja kudosparanemisen fysiologiasta. Hänestä on kiehtovaa pysähtyä sen äärelle, miten hieno fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus ihminen onkaan.

Kinestetiikasta Gäddnäs kiinnostui etsiessään keinoja käyttää moniaistikanavaisia reittejä viestiä vaikeasti sairaiden ja tajunnan rajamailla olevien potilaiden kanssa ja edistää aktiivisesti autonomisen hermoston mahdollisuuksia tasapainottumiseen vakavan trauman tai sairastumisen jälkeen. Hän on saanut seurata kinestetiikan rantautumista teho-osastoille ja kokemukset menetelmän käytöstä ovat olleet hänestä erittäin rohkaisevia.

Kirsi Hagström

Kinestetiikkakouluttaja, fysioterapeutti sekä kinestetiikkayhdistyksen hallituksen jäsen Kirsi Hagström valmistui 1987 fysioterapeutiksi. Sen jälkeen hän muutti Sveitsiin ja kävi ensimmäiset kinestetiikan kurssinsa siellä. Viimeiset 20 vuotta Hagström on työskennellyt Vaasan Keskussairaalassa, ja tästä ajasta hän on toiminut 14 vuotta tehohoidon fysioterapeuttina.

Hagström on ollut mukana kehittämässä kinestetiikan toimintamallia Suomessa yhdistyksen perustamisajoista lähtien. Hänen pääpainonsa on kinestetiikan jalkauttamisessa ja kehittämisessä erikoissairaanhoidossa. Hagströmin erityinen mielenkiinnon ja sydämen asia on ollut tuoda ja kehittää kinestetiikan toimintamallia tehohoitoon. Vuodesta 2013 hän onkin pitänyt erityiskursseja tehohoidossa työskenteleville hoitajille ja terapeuteille.

Catharina Alanko

Erikoissairaanhoitaja ja apulaisosastonhoitaja Catharina Alanko toimii tehohoidon ja -valvonnan osastolla Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hän on toiminut Vaasan keskussairaalassa tehohoitajana vuodesta 1987 ja vuodesta 2010 apulaisosastonhoitajana. 1990-luvun alkupuolella hän oli muutaman vuoden sairaanhoidon opettajana. Kinestetiikka on Alangolle sydämen asia. Hän on ollut mukana kinestetiikan kehittämisessä ja jalkautumisessa omalla osastollaan vuodesta 2011. Alanko sanoo, että kinestetiikka on tärkeä toimintamalli ja tapa tehdä työtä potilaidemme hyväksi.

Niina Westerqvist

Niina Westerqvist on koulutukseltaan lähihoitaja ja valmistui kinestetiikkakouluttajaksi 2023.

Hänen kinestetiikkapolkunsa alkoi 9 vuotta sitten, kun hänen työkaverinsa kertoi ohimennen olleensa jollakin kiinnostavalla kurssilla ja näytti pari käytännön juttua. Westerqvististä tuntui heti, että hän haluaa kuulla heti lisää. Työkokemusta Westerqvistillä on terveydenhuollosta sairaalamaailmassa noin 15 vuotta. Hän on työskennellyt Vaasan keskussairaalassa eri sisätautiosastoilla sekä päivystysosastolla. Nykyisin hän työskentee vaativan kuntoutuksen osastolla, jossa kuntoutetaan kirurgisia ja neurologisia kuntoutujia.

Marja Klasila

Oululainen sairaanhoitaja Marja Klasila on ollut koko työuransa, yli 30 vuotta, OYS:n aikuispotilaiden teho- ja tehovalvontaosastolla. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen myötä osasto on yhdistynyt tehohoitokeskukseksi, johon kuuluvat nykyisin myös valvontapotilaat ja lasten teho-osastot. Hoitotyön lisäksi Klasila toimii ergokorttikouluttajana ja kinestetiikan peruskurssin kouluttajana.

Päivi Peltola

Päivi Peltola on koulutukseltaan diakonissa-sairaanhoitaja. Työurallaan hän on ollut vanhustenhoidossa, anestesiahoitajana ja viimeiset 20 vuotta aikuisten teho-osastolla apulaisosastonhoitajana. Peltolan vastuualueena on ollut kuntouttava hoitotyö.

Vuonna 2015 hoitajien toivomuksesta hänen teho-osastollaan aloitettiin ensimmäinen kinestetiikkakoulutus, johon hän itsekin osallistui. Siitä lähtien hän on ollut vakuuttunut, että kinestetiikalla pystytään vastaamaan moniin tämän ajan haasteisiin. OYSin uuden sairaalan suunnittelussa keskeistä on potilaslähtöisyys, johon kuuluu myös omaisten ottaminen mukaan potilaan hoitoon. OYSissa on tästä tehty käytännön opas, jota Peltola esittelee luennossaan.


Artikkelia päivitetty 15.5.2024: lisätty Marja Klasilan ja Päivi Peltolan esittely.