Fysiogeriatria Oy ja Suomen Kinestetiikkayhdistys järjestävät 2019 Helsingissä kolmepäiväisen yhteisen koulutuksen, jossa käsitellään muistikuntoutuksen erityispiirteitä ja kinestetiikan toimintamallin mahdollisuuksia muistikuntoutujien tukemisessa. Kouluttajina toimivat Tarja Kindstedt ft, muistikuntoutuksen asiantuntija, Pauliina Unkeri ft, TtM, geriatrisen kuntoutuksen asiantuntija, Merja Koskinen geronomi, muistihoitaja ja kinestetiikkakouluttaja.