Kinestetiikan syventävän kurssin oppilaita ja kouluttaja ryhmäkuvassa.

Syventävä kurssi pidettiin Kuopiossa 12.–14.8.2020. Kouluttajana toimi Raimo Lappalainen.