Ryhmäkuva ihmisistä.

Raahessa pidettiin peruskurssi 5.–6.10. ja 2.–311.2021. Kurssin järjesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja kouluttajana oli Virpi Koponen.

Raahesta hoidon ja hoivan tulosalueen johtaja Katriina Niemelä lähettää terveisiä:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on yhteistuumin päätetty lähteä edistämään kuntoutumista edistävien toimintamallien ja käytänteiden kehittämistä ja käyttöä arjen kohtaamisissa ja hoitotyössä. Tärkeä palanen tätä kokonaisuutta on kinestetiikka, toimintamalli, jonka avulla pyrimme tavoitteellisesti muuttamaan arkisen työn tekemisen tapoja niin, että sekä asiakkaan että hoitajien voimavarat ovat maksimikäytössä päivittäisissä hoito- ja avustamistilanteissa ja näihin tilanteisiin liittyvä vuorovaikutus on aitoa sekä välittävää. Näin saamme ylläpidettyä ja edistettyä paitsi asiakkaidemme toimintakykyä ja kuntoutumista myös parannettua henkilöstömme fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia. Jatkamme kinestetiikan kurssien järjestämistä myös vuonna 2022 tavoitteenamme saada koko henkilöstö koulutettua.

Hoidon ja hoivan tulosalueen johtaja Katriina Niemelä