Väitöskirja
Kahden kinestetiikkaan pohjautuvan mittarin kehittäminen ja evaluointi hoitohenkilökunnan osaamisperustan arviointiin liikkumisen avustustilanteissa

MScN Heidrun Gattinger esitti väitöskirjansa Development and evaluation of two instruments to assess nursing staff’s competence in mobility care based on kinaesthetics julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.11.2017. Vastaväittäjänä toimii dosentti Satu Elo (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Helena Leino-Kilpi (Turun yliopisto).

MScN Heidrun Gattinger on syntynyt vuonna 1976 Itävallassa ja suoritti korkeakoulututkintonsa (MScN) vuonna 2011 Wienin yliopistossa Itävallassa. Väitöksen alana on hoitotiede. Gattinger työskentelee projektijohtajana University of Applied Sciences FHS St. Gallenissa Sveitsissä. Hän aloitti väitöskirjatutkimuksensa Virpi Hantikaisen tutkimusryhmässä St.Gallenissa.

Tutkimuksessa kehitetyt mittarit ovat luotettavia, ja niitä voidaan hyödyntää hoitohenkilökunnan turvallisen liikkumisen avustamisen osaamisperustan subjektiivisessa ja objektiivisessa arvioinnissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä hoidosta riippuvaisen henkilön liikkumista, elämänlaatua sekä henkilöstön tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.

Heidrun Gattingerin väitöskirja on suuri askel kinestetiikan voimavaralähtöisen toimintamallin eteenpäin viemisessä hoitoalan käytännössä, koulutuksessa ja tutkimuksessa. Englanninkielinen väitöskirja on julkaistu myös verkossa.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry onnittelee Heidrun Gattingeria lämpimästi tästä suuresta saavutuksesta!


Kuvassa vasemmalta

Prof. Beate Senn, University of Applied Sciences FHS St. Gallen, Sveitsi
Dosentti Satu Elo, vastaväittäjä, Oulun yliopisto
Heidrun Gattinger, University of Applied Sciences FHS St. Gallen, Sveitsi
Prof. Helena Leino-Kilpi, kustos, Turun yliopisto
Dosentti Virpi Hantikainen, Turun yliopisto, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry