Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolle on myönnetty kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti 17.12.2021. Tunnustus on erityisen merkityksellinen, koska kyseessä on ensimmäinen erikoissairaanhoidon yksikkö, jonka Suomen Kinestetiikkayhdistys on sertifioinut laatuyksiköksi.

Vaativan kuntoutuksen osasto, avancerad rehabiliteringsavdelning, on ollut toiminnassa neljä vuotta, ja kinestetiikan toimintamalli on ollut osastolla käytössä sen perustamisesta asti.

Osastolla työskentelee kolme kinestetiikkatutoria, Niina Westerqvist, Päivi Hotakainen ja Eija Sorvari. Kuvassa on myös kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström (toinen oikealta), joka on vaikuttanut paljon kinestetiikan kehittymiseen osastolla.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnitteleeVaasan keskussairaalanvaativan kuntoutuksen osastoahienosta saavutuksesta ja toivottaa hyviä kinestetiikkahetkiä hoitotyöhön!