Oulunkylän kuntoutuskeskuksen osasto 2 A:lle myönnettiin kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatti 19.1.2020.

Kuntoutuskeskukselle myönnettiin jo kolmas kinestetiikan sertifikaatti: ensimmäinen myönnettiin sotiemme veteraanien hoiva- ja kuntoutusosastolle vuonna 2017 ja toinen kuntoutussairaalan osasto 3 A:lle. Osasto 2 A:n saama sertifikaatti oli ensimmäinen Helsingissä myönnetty.

”Olemme ylpeitä osastomme saamasta akuuttihoidon kinestetiikan laatusertifikaatista. Vain kaksi Suomessa myönnetyistä sertifikaatista on myönnetty akuuttisairaalatasoiselle osastolle, näistä molemmat on myönnetty Oulunkylän kuntoutuskeskukselle”, kertoo Minna Taalikka, osasto 2 A:n palvelupäällikkö.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee lämpimästi
Oulunkylän kuntoutuskeskuksen osastoa 2 A
hienosta työstä!