Kuusamon Porkkapirtin Niittyvilla

sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 14.5. 2018.

Niittyvilla on 21 paikkainen yövalvonnallinen kuntoutusyksikkö jossa asiakkaina on vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista tarvitsevia ikääntyneitä Kuusamolaisia.  Lisäksi tarjoamme veteraanikuntoutusta. Kinestetiikka on muodostunut jokapäiväisen toiminnan lähtökohdaksi. Se on lisännyt  yhteishenkeä hoitajien välillä ja tuonut asiakkaita lähemmäksi hoitajia. Muistisairaiden kanssa työskennellessä, läsnäololla ja kohtaamisella on valtava merkitys. Kinestetiikan käsitteiden avaaminen ja pohtiminen on auttanut meitä asiakkaiden yksilöllisen arjen suunnittelussa ja rutiinien karsimisessa. Prosessin myötä Niittyvillan yhteisöllisyys on lisääntynyt. Henkilökunta on motivoitunutta ja innostunut kinestetiikasta, joten kehittämistyö jatkuu.


Niittyvillan väkeä yhteiskuvassa sertifikaatin kanssa.

Kuusamon Porkkapirtin Niittyvillan sertifikaatti