Kinestetiikan tutoriksi Helsingistä helmikuussa 2022 valmistunut toimintaterapeutti Johanna Finskas on tehnyt projektityönään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aiheesta Kinestetiikan merkitys hoitotyössä. Kinestetiikkaa koskevia tutkimuksia löytyi pääosin vuosilta 2014–2020 ja jatkotutkimusten tarve on selvä.

Johannalle kiitos tästä hyvästä työstä!