Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ja Oulun yliopiston ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus, GeroNursing Centre (GNC), aloittavat yhteistyön.

Yhteistyön kulmakivenä on molempien toimijoiden halu edistää ihmis- ja voimavaralähtöistä kuntoutumista edistävää hoitotyötä, jolla tavoitellaan elämänlaatua ja työhyvinvointia. Yhdistyksen ja tutkimus- ja osaamiskeskuksen yhteistyöllä haetaan vahvaa tieteellistä näyttöä asiakkaiden ja hoitotyön hyväksi.