Suomen Kinestetiikkayhdistys on saanut uuden tukijan, kun Jari Pirhonen ryhtyi yhdistyksen kummiksi.

Jari Pirhonen on tutkija ja sosiaaligerontologian dosentti (Helsingin yliopisto), jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat hyvä elämä vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa ja hyvinvointi vanhuudessa ylipäätään. Jarin uusin tutkimushanke käsittelee vaikeasti muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaihetta hoivakodeissa.

Kipinän gerontologiseen tutkimukseen sytytti Jarin kohdalla työskentely lähihoitajana useissa hoivakodeissa. Aina ei nimittäin näyttänyt siltä, että toiminnan keskiössä olisivat olleet ikäihmiset, joita varten palvelujärjestelmä on luotu.

Jarin väitöskirja nostaakin esiin hoivakodin asukkaiden autonomian, toimijuuden, persoonana näkymisen ja osallisuuden kokemuksen keskeisiksi hyvää toimintaa ohjaaviksi arvoiksi.

Tutkijan työnsä ohella Jari toimii puheenjohtajana Arvokas vanhuus ARVA ry:ssä. ARVA ry perustettiin mahdollistamaan hoivakodeissa asuvien ikäihmisten elämänlaadun tukeminen kansalaistoiminnan keinoin. Yhdistys onkin järjestänyt monenlaisia retkiä ja juhlia.

Sittemmin toiminta on laajentunut myös hoivakotien ulkopuolelle, ja päätoimintamuodoksi on vakiintunut Unelmatehdas, jossa nimensä mukaisesti toteutetaan ikäihmisten unelmia.

Jari on myös suosittu puhuja, jonka luennoille on osallistunut jo yli kahdeksan tuhatta ihmistä akateemisen maailman ulkopuolella.

Suomen Kinestetiikkayhdistys toivottaaJari Pirhosensydämellisesti mukaan kinestetiikkatoimintaan!

Suomen Kinestetiikkayhdistys toivottaa
Jari Pirhosen
sydämellisesti mukaan kinestetiikkatoimintaan!