Anninpirtin yksilövastuullinen hoitotyömalli

Yksilöllinen ja asukaslähtöinen kohtaaminen vähentää henkilökunnan kuormittavuutta, mutta ennen kaikkea se tuo elämän takaisin asukkaalle. Olemme panostaneet kinestetiikkaan ja sitä käytämme päivittäin apuna työskentelyssämme. Kinestetiikka tukee ja auttaa yksilövastuullisen hoitotyönmallin toteuttamista. Kinestetiikan tekniikoilla ja oivalluksilla asukkaistamme on löytynyt yllättäviä voimavaroja ja toimintakykyä, minkä olemme luulleet jo menetetyiksi. Asukkaistamme on tullut kinestetiikan myötä omatoimisempia ja heidän oma osallistumisensa on lisääntynyt esim. kääntymissä, siirroissa. Ennen meillä asukkaan siirtoon vuoteesta pyörätuoliin tarvittiin pari- kolme työntekijää, nyt se tapahtuu yhden työntekijän avustamana.
Lue lisää Anninpirtin kehittymisestä yksilövastusieen hoitotyöhön! Kannattaa