Rajakylän hoivan Severinkoti on ensimmäinen Oulun kaupungin yksikkö, jolle luovutettiin kinestetiikan laatusertifikaatti 6.5.2019. Severinkoti tarjoaa pitkäaikaista, ympärivuorokautista asumista ja hoitoa 30 asukkaalle. Severinkodissa hoidetaan vaativaa hoitoa tarvitsevia asiakkaita, joiden hoitoa ei voida muualla turvallisesti järjestää. Asukkailla on yleensä monia sairauksia, ja he tarvitsevat päivittäisissä toimissaan  hoitajan apua sekä sairaanhoitoa.

Syksyllä 2017 Severinkodissa aloitettiin moniammatillisesti suunnitelmallinen Hyvää elämää Severinkodissa -projekti pohjautuen Kinestetiikan toimintamallin kehittämiseen yhteistyössä tutor ft Anne Pasasen kanssa.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty kaksi omahoitajaa, jotka vastaavat yksilöllisestä hoidon suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin. Severinkodin hoitajat ovat sitoutuneet kehittämään työtä laatukriteerien pohjalta ja etsimään uusia toimintatapoja asukkaiden hyväksi. Severinkodin henkilökunnan työtä ohjaavia arvoja ovat voimavaralähtöisyys, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, mielekäs arki, osallisuus, turvallisuus, arvokkuus, hyvä elämä ja hyvä kuolema.

Jokainen työntekijämme on sitoutunut työskentelemään yhdessä määriteltyjen arvojen ja toimintatapojen pohjalta.

Yhdistys onnittelee loistavasta saavutuksesta!

Severinkodin sertifikaatti