Suomen Kinestetiikkayhdistys ja Savon ammattiopisto solmivat strategisen kumppanuussopimuksen 16.8.2021.

Yhteistyön tavoitteena on muun muassa

  • oppimispalvelujen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen
  • opetushenkilöstön osaamisen, tutkinnon perusteiden ja opetuksen kehittäminen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen
  • digitaalisen osaamisen ja palveluiden kehittäminen
  • organisaatioiden kilpailukyvyn vahvistaminen (kinestetiikan laatuyksiköt)
  • yhteiskuntavastuu ja vaikuttavuus.

Päivi Pennanen
koulutuspäällikkö
Kuopio

Päivi Dyster
opettaja, kinestetiikkakouluttaja
Kuopio

Savon ammattiopistossa kinestetiikkaosaamisen sisällyttäminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opetukseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen on ollut strateginen valinta. Työelämän kanssa on lähdetty yhteistyössä kehittämään toimintaa alueellamme.


Molemmat toimijat, Savon ammattiopisto ja Suomen Kinestetiikkayhdistys, haluavat olla aktiivisia yhteiskuntavaikuttajia ja kehittää toiminnallaan sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden ja työelämän osaamista.

Yhteistyö on merkittävä kinestetiikan® ja koulutuksen edistämisen kannalta.