Suomen Kinestetiikkayhdistys on myöntänyt 5000 euron apurahan lääketieteen tohtori Fiia Gäddnäsille.

Fiia Gäddnäs luennoi moniaistikanavaisesta vuorovaikutuksesta ja unesta tehohoitopotilaan toipumisen tukena Tampere-talossa 11.3.2020 Suomen Kinestetiikkayhdistyksen opintopäivässä.


Fiia Gäddnäs työskentelee anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymässä. Hän käyttää saamansa apurahan tutkimukseen

Tehohoitopotilaan unen ja toipumisen edistäminen monikanavaisen neuromodulaation keinoin

Kriittisesti sairaiden potilaiden parissa tehty tutkimus osoittaa, että näiden potilaiden uni on hyvin katkonaista ja pinnallista. Tämä johtuu sekä kriittisestä sairaudesta että ympäristötekijöistä.

Unen puutteella on useita toipumista estäviä vaikutuksia.

Tarkoituksena on kerätä tutkimusjoukoksi 200 aikuista tehohoitopotilasta. Ensin sadalta potilaalta mitataan unen aikaista EEG:tä kahtena yönä, ja deliriumin esiintymistä pisteytetään päivittäin. Tämän jälkeen koulutetaan osaston hoitajille kinestetiikkaan perustuva hoitotyön malli ja optimoidaan ympäristötekijät. Sitten kerätään intervention jälkeinen 100 potilaan joukko, jolle tehdään samat mittaukset. Lopuksi vertaillaan ensimmäisen ja toisen joukon tuloksia.

Tutkimuksen suunniteltu aikataulu on 2020–2021.


Kinestetiikkayhdistys onnittelee Fiia Gäddnäsia
apurahasta ja toivottaa menestystä tutkimukselle!