Eija Lönnroos, LT, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, toimii geriatrian professorina Itä-Suomen yliopistossa Lääketieteen laitoksella. Erityisinä mielenkiinnon kohteina ovat ikääntyneiden toimintakyky, kuntoutus, aktiivisuuden ja autonomian tukeminen sekä laadukkaan ja eettisesti kestävän hoidon kehittäminen. Päätoimisissa koulutus- ja tutkimustehtävissä Lönnroos on työskennellyt vuodesta 2006 alkaen ja tätä ennen 17 vuotta kliinikkolääkärinä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.