Tutorkoulutukseen, joka pidettiin Seinäjoella 2012 osallistui hoitajia ja fysioterapeutteja ympäri Suomea. ONNEA! Porin perusturvan KASTE-hankkeen puitteissa koulutimme 15 Kinestetiikan tutoria, jotka valmistuivat 11.5. 2012. ONNEA! Peruskurssin käyneitä hoitajia, fysioterapeutteja ja kuntohoitajia on Porin perusturvan alueella koulutettu lähemmäs 300, joten tutoreiden merkitys Kinestetiikan jalkauttamisessa käytäntöön on merkittävä.