Suomen Kinestetiikkayhdistys on myöntänyt 18.1.2023 hallituksen kokouksessaan tutkimusapurahaa väitöskirjatutkimuksiin


Toini Kärenlampi

tutkimusapuraha 2500 euroa

Hoitoalan ammattihenkilöstön kinestetiikan osaaminen ja sen yhteys työhyvinvointiin ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa

Kokoomaväitöskirja

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto


Marja Rapo-Tennilä

tutkimusapuraha 2500 euroa

Lähihoitajaopiskelijoiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaaminen ikääntyneiden asiakkaiden avustamistilanteissa

Kokoomaväitöskirja

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto