Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2023


torstaina 9.11.2023 kello 18Teams-etäkokouksena

Jäsen!
Ilmoita osallistumisestasi viimeistään tiistaina 7.11.2023 toimistokinestetiikka.fi
Saat osallistumislinkin sähköpostiisi.


Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

  1. kokouksen avaus
  2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
  3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
  6. hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  7. yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  8. muiden esille tulevien asioiden käsittely
  9. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry