Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2022

torstaina 17.11.2022 kello 17Tampereen Koukkuniemen Juhlatalossa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

  1. Avataan kokous.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Tarvittaessa valitaan myös kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
  8. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
  9. Päätetään kokous.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry


Kinestetiikkayhdistyksen lehtivinjetti

Syyskokous pidetään syksyn täydennyskoulutuksen jälkeen koulutuspaikassa, joten etenkin täydennyskoulutukseen osallistuvilla yhdistyksen jäsenillä on nyt erityisen hyvä tilaisuus tulla vaikuttamaan yhdistyksen asioihin.

Jäsen, olet lämpimästi tervetullut kokoukseen!