Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 23.11.2021 kello 19 etänä Teamsilla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

  1. Avataan kokous.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Tarvittaessa valitaan myös kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Päätetään yhteisöjäsenyydestä. Jos yhteisöt päätetään hyväksyä jäseniksi, keskustellaan jäsenmaksun hinnasta.
  6. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
  9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
  10. Päätetään kokous.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 19.11.2021.

Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!