Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 19.11.2020 kello 19.

Koronatilanteen vuoksi kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

  1. kokouksen avaus
  2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
  3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
  6. hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
  7. yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  8. muiden esille tulevien asioiden käsittely
  9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 18.11.2020.

Poikkeustilanteesta huolimatta kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!