Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.4.2023 kello 18.

Suomen Kinestetiikka-yhdistyksen sääntö-määräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.4.2023 kello 18.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat

  1. kokouksen avaus
  2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
  3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittely sekä toiminnantarkastajien lausunto
  6. päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. muiden esille tulevien asioiden käsittely
  8. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 19.4.2023.

Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!


Artikkelia päivitetty 18.4.2023. Ilmoittautumisaikaa pidennetty päivällä.