Koulutukseen voi osallistua myös etänä!

Kinestetiikan® toimintamalli vanhustyössä

Tampere-talo keskiviikko 9.3.2022 kello 8.00–16.00

Tule mukaan odotettuun tapahtumaan!

Suomen Kinestetiikkayhdistys järjestää koko päivän luentotapahtuman yhdessä Globex Oy:n kanssa.

Päivän teemana on kinestetiikka vanhustyössä, ja päivän aikana kuullaan luentoja monipuolisesti vanhustyön eri näkökulmista.

Luennoimassa on asiantuntijoita niin vanhustyöstä, kinestetiikasta kuin hoitoyksiköistäkin.

Koulutukseen voi osallistua myös etänä!

Päivän ohjelma

Päivän ohjelma

8.00–9.00 • Ilmoittautuminen

9.00–9.10 • Tervetuloa
Jaana Ahonen, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

9.10–9.30 • Avauspuheenvuoro
Merja Korpi, vastaava palveluesihenkilö, Tampereen kaupunki

9.30–10.00 • Toimintakykyä tukeva ympäristö
Arja Hälinen, ft, kinestetiikkakouluttaja, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, kotihoito, Haapavesi

10.00–10.30 • Kahvitauko

10.30–11.00 • Ikääntyneen voimavarat, mahdollisuudet ja haasteet
Merja Koskinen, geronomi YAMK, kinestetiikkakouluttaja, Porin perusturva

11.00–11.30 • Ikäihmisten perhehoito – mahdollisuus erilaisiin hoivan ja huolenpidon tarpeisiin
Raija Leinonen, ikäihmisten perhehoidon asiantuntija, Perhehoitoliitto ry

11.30–12.15 • Vaikeasti muistisairaiden ihmisten hengellinen tukeminen
Jari Pirhonen, tutkija, sosiaaligerontologian dosentti

12.15–13.15 • Lounastauko

13.15–13.45 • Kinestetiikan toimintamallin juurruttaminen Koukkuniemessä
Outi Karlsson, ft, kinestetiikkatutor, Tampereen kaupunki, ikäihmisten palvelut, Koukkuniemen vanhainkoti

13.45–14.05 • Kinestetiikka sosiaali- ja terveysalan uudistajana
Saana Heikkinen, ft YAMK, Ylöjärven kaupungin perusturva, akuuttiosasto

14.05–14.40 • Kivun huomiointi kinestetiikan keinoin
Kirsi Hagström, ft, kinestetiikkakouluttaja, Vaasan keskussairaala

14.40–15.10 • Kahvitauko

15.10–15.45 • Parempaa elämää kinestetiikan avulla muistisairaiden hoivakodissa
Ulla Korpela, hoitokodin johtaja, ja Iris Virtanen, lh, kinestetiikkatutor, Turun Otso Oy

15.45–16.00 • Päivän lopetus
Jaana Ahonen

Koulutukseen voi osallistua myös etänä!