Arjen hoitotyössä julkisilla ja yksityisillä palveluntarjoajilla on toimintakulttuuriltaan erilaisia työyhteisöjä. Kaikissa toimintaympäristöissä kuten sairaaloissa, hoivaorganisaatioissa, kuntoutusyksiköissä ja kotihoidossa asiakkaan/potilaan ihmisarvoinen, kunnioittava kohtaaminen ja kokonaisvaltainen hoito ovat ammatillisuuden kulmakiviä. Miten nämä […]

KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA, GLOBEX SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJAPÄIVÄT 2019 KEHITTYVÄ VANHUSTYÖ: Virpi Hantikainen Voimavaralähtöinen malli laadukkaaseen hoitotyöhön VARHAISKASVATUS KINESTETIIKAN OPINTOPÄIVÄ SORSAPUISTOSALISSA Suomen Kinestetiikkayhdistys on mukana kumpanakin päivänä pöytäpaikalla. Tule moikkaamaan! Voit ostaa […]

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen os F3:lle myönnettiin kinestetiikan laatusertifikaatti 12.12.2018. F3 on ensimmäinen Helsingin kaupungin arviointi-ja kuntoutusyksikkö jolle luovutettiin Kinestetiikka yhdistyksen laatuyksikön sertifikaatti. Yhdistys onnittelee suuremmoisesta työstä! Yksikkömme osasto F3 on […]

Näin luonnollisia liikeratoja tuetaan kehitysvammaisten kanssa Pikkupihlajassa. Sanomalehti Ilkka sivuilla  21.11.2018 on julkaistu video, jossa kerrotaan Pikkupihlajasta, tuki- ja osaamiskeskus Eskoosta. https://www.ilkka.fi/kuvat-ja-videot/videot/n%C3%A4in-luonnollisia-liikeratoja-tuetaan-kehitysvammaisten-kanssa-eskoon-pikkupihlajassa-1.2799729

Kinestetiikan opintopäivä 5.3.2019 on täyttynyt. Voit sähköpostitse osoitteessa riitta.sauren@globex.fi ilmoittautua jonoon peruutusten varalle. HUOMIOI MYÖS: Kinestetiikan opintopäivä järjestetään Sosiaalialan asiantuntijapäivien yhteydessä. Tapahtuman toisena päivä 6.3.2019 järjestetään vanhustyön ammattilaisille suunnattu seminaari, jossa kinestetiikka on yhtenä aiheena. […]

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot kaikkialla Suomessa kouluttavat henkilöstöään kinestetiikan voimavaralähtöiseen toimintamalliin. Vuosittain kinestetiikan peruskursseille osallistuu noin 3000 hoitajaa, fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia akuutti-, vanhus-, vammais- ja kotihoidosta. Syventäville kursseille ja tutorkoulutukseen […]

Vuoden 2018 tuutorit palkittiin 9.11.2018 pidetyllä tuutoreiden ja kouluttajien täydennyskoulutuspäivällä Seinäjoella. Nyt kunniakirjan saivat Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen kolme tuutoria, jotka kaikki työskentelevät osastolla 5. Palkitsemisen perusteena oli heidän pitkäjänteinen työ […]

Anninpirtti oli kunnallinen vanhainkoti, kunnes se heitti vanhan toimintafilosofian roskakoriin ja nosti asiakkaat sekä heidän tarpeensa ja kykynsä keskiöön. Anninpirtissä kinestetiikan toimintamalli on tukenut vahvasti muutosta. Sote tulee ja Anninpirtisssä valmistaudutaan […]

”Kinestetiikka – Toimintamalli voimavarojen ylläpitämiseen liikkeen avulla” Kinestetiikka on voimavaralähtöisenä toimintamallina vakiinnuttanut jalansijaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä valtakunnallisesti. Tässä kirjassa kuvataan kinestetiikan mahdollisuuksia sairaaloissa, ikäihmisten palvelukeskuksissa/hoitokodeissa, kuntoutuksessa, kotihoidossa, omaishoidossa, […]

Helsingin tutor-koulutuksesta valmistui 12.6.2018 10 uutta kinestetiikan tutoria. Koulutukseen osallistui kurssilaisia sairaaloista, kotihoidosta, ikäihmisten palvelukeskuksista/asumispalveluista ja sosiaali-ja terveysalan oppilaitoksista. Yhdistys onnittelee uusia tutoreita! Kuvassa edestä taakse: Yli-Suvanto Marjo, Laine Suvi, […]

Sastamalan kaupungin Sotesi:n Anninpirtti sertifioitiin kinestetiikan laatyksiköksi 8.5.2018 Sastamalan Hopun kampuksella juhlittiin 8.5.2018 Anninpirtin Kinestetiikan serfikaattia avoimien ovien merkeissä. Juhla toteutettiin yhteistyössä Hopun kampuksen eri yksiköiden ja asukasyhdistyksen kanssa. Paikalla […]

Vaasan tutor-koulutuksesta valmistui 6.6.2018 16 uutta kinestetiikan tutoria. Koulutukseen osallistui kurssilaisia sairaaloista, kotihoidosta, ikäihmisten palvelukeskuksista/asumispalveluista ja kehitysvamma puolelta. Yhdistys onnittelee uusia tutoreita! Kuvassa ylhäällä vasemmalta: Bäckstrand-Lindvall Caroline, Mäenpää Tanja, Haapala […]

Virpi Hantikainen ja Kirsi Hagström osallistuivat 25.5.2018 Sveitsin Kinestetiikkayhdistyksen (Kinaesthetics Schweiz) opintopäivälle, jonka aiheena oli kinestetiikan käytännön ja tutkimuksen kohtaaminen. Esittelimme Kirsin kanssa Suomessa meneillään olevaa tutkimusta ” Kinestetiikan koulutusintervention toteutettavuus […]

Kuusamon Porkkapirtin Niittyvilla sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 14.5. 2018. Niittyvilla on 21 paikkainen yövalvonnallinen kuntoutusyksikkö jossa asiakkaina on vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista tarvitsevia ikääntyneitä Kuusamolaisia.  Lisäksi tarjoamme veteraanikuntoutusta. Kinestetiikka on muodostunut jokapäiväisen […]

Sastamalan Tupahoiva sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 27.3. 2015. Sertifikaatti uusittiin 2.3.2018 ja se on voimassa 2.3. 2021 saakka. Tupahoivan toiminta täyttää edelleen laatuyksikön kriteerit. Tupahoivan kuusitoista asukasta ja heidän läheisensä saavat olla […]

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kinestetiikan implementointia Vaasan keskussairaalan vuodeosastohoidon palvelualueelle. Tavoitteena oli tuottaa Vaasan keskussairaalalle tietoa vuosina 2011–2016 toteutuneesta kinestetiikan implementointiprosessista. Toimivimmiksi keinoiksi implementoida kinestetiikka vuodeosastojen palvelualueelle todettiin kinestetiikan opiskelu, […]

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyöstä ja kumppanuudesta helmikuussa 2018. Tuki-ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen tuottaja ja kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi muun muassa […]