Sertifikaatti voimassa 23.4.2025 asti

Kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti voimassa 23.4.2025 asti

Oulunkylän kuntotuskeskus, osasto 3A

Sertifikaatti myönnetty 5.2.2019

Sertifikaatti uusittu 23.4.2022

Osasto 3A sai kinestetiikan laatusertifikaatin 5.2.2019. 3A on ensimmäinen sairaalatasoinen, akuuttia geriatrista monialaista kuntoutusta tarjoava kuntoutusosasto, jolle luovutettiin Kinestetiikkayhdistyksen laatusertifikaatti.

Osasto 3A on 27-paikkainen sairaalatasoinen eli akuuttia geriatrista monialaista kuntoutusta tarjoava kuntoutusosasto. Iäkkäät kuntoutujat tulevat osastolle HUSin sairaaloista tai Helsingin kaupunginsairaaloista akuutin sairauden, leikkauksen tai vamman jälkeen. Kuntoutujilla on usein varsinaisen akuutin kuntoutustarpeen lisäksi monia eri sairauksia, isolla osalla on pitkiä varauskieltoja ja monella on lisäksi toimintakykyä merkittävästi alentava muistisairaus.

Osastolla on kuntoutujakeskeinen, arvostava, aktivoiva ja omatoimisuuteen kannustava työskentelytapa, jolla leikkausten ja erilaisten vammojen jälkeen iäkkäiden henkilöiden omia voimavaroja saadaan aiempaa tehokkaammin käyttöön kuntoutujan ja kuntoutustiimin yhteistyönä.

Osaston työilmapiiri on avoin ja myönteinen. Kuntoutujakeskeisyys ja moniammatillinen tiimityö korostuvat, kun keskustellaan ja ideoidaan yhdessä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin. Hoitotiimissä kokeillaan rohkeasti uusia ratkaisuja ja viestitään niistä eteenpäin. Henkilöstön vahva osaaminen ja upea asenne korostuvat, ja kinestetiikan myötä hyvä työilmapiiri, kuntoutujalähtöisyys ja moniammatillinen yhteistyö ovat entisestään vahvistuneet.