Sertifikaatti voimassa 19.1.2023 asti

Kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti voimassa 19.1.2023 asti

Oulunkylän kuntoutuskeskus, osasto 2A

Sertifikaatti myönnetty 19.1.2020

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen osasto 2A on 27-paikkainen akuuttia geriatrista ja monialaista kuntoutusta tarjoava kuntoutusosasto. Kuntoutujat tulevat osastolle HUSin tai Helsingin kaupungin sairaaloista akuutin sairauden, leikkauksen tai vamman jälkihoitoon ja kuntoutukseen.

Osastolla kuntoutuja huomioidaan yksilönä ja häntä tuetaan hyödyntämään sekä vahvistamaan omia voimavarojaan. Kinestetiikka on aina ollut vahvasti mukana toimintatavoissa ja kuntoutujien kohtaamisessa. Osastolla toimii oma kinestetiikan tutor, joka ohjaa ja opastaa henkilökuntaa säännöllisesti.

Henkilökunta kertoo, että kinestetiikassa tärkeintä on kuntoutujalähtöisyys, joka on myös yksi kuntoutuskeskuksen toimintaa ohjaavista arvoista. Osastolla on avoin ja keskusteleva moniammatillinen ilmapiiri, jonka vuoksi kinestetiikan toimintamallia voidaan hyödyntää kuntoutusprosessissa.

Akuuttisairaalatasoiselle osastolle on myönnetty Suomessa vain kaksi kinestetiikan laatuyksikön sertifikaattia, molemmat Oulunkylän kuntoutuskeskukselle, osasto 2A:lle ja 3A:lle. Kaikkiaan Oulunkylän kuntoutuskeskuksella on kolme kinestetiikan laatuyksikköä, sillä jo mainittujen lisäksi kinestetiikan laatuyksikköksi on sertifioitu osasto 2B, joka on sotainvalidien ja -veteraanien hoiva- ja kuntoutusosasto.

LAATUSERTIFIKAATTI